Tilapioneerit avaavat uusia kaupunkitiloja

Marian sairaala saatiin yhteistyössä kaupungin kanssa kulttuurikäyttöön. Tilapioneerit-hanke jatkaa toimintaansa etsimällä vanhoja rakennuksia uusiokäyttöön. Hankkeesta vastaavan Rami Ratvion mukaan Helsinki on täynnä kiinnostavia kehityskohteita.

Tilapioneerit-projekti oli opiskelijoille uudenlainen opiskelumuoto. Kurssille valittiin 30 opiskelijaa, jotka suunnittelivat työpajoissa, mitä työn alla olevalle kohteelle voisi tehdä. Marian sairaalaan luovat alat sopivat hyvin. Kaupunki pystyi tarjoamaan taiteilijoille näin uusia tiloja työskentelyyn.

Opiskelijat järjestivät projektinsa lopuksi sairaala-alueelle kaupunkitapahtuman, johon osallistui noin 1500 kaupunkilaista. Marraskuun lopulle Rami Ratvio suunnittelee Tilapioneerit-ryhmän kanssa naapurustokehittämistapahtumaa Vallilaan.

Rohkaisua kansalaisaktiivisuuteen

Rami Ratviosta on parasta, että suunniteltaessa uutta käyttöä tyhjille rakennuksille huomioidaan paikalliset toimijat.

– Ruohonjuuritason, pienyrittäjien ja erilaisten kulttuuriryhmien ideat voivat olla hyviä. Yliopisto on vain yksi toimija monista, kulttuurimaantieteilijä sanoo.

Oppiminen ja työskentely sosiaalisessa vuorovaikutuksessa luo tiiviin työyhteisön, joka vahvistuu, kun huomioidaan kaikki toimijat. Projektityöskentely antaa opiskelijoille valmiuksia työelämään. Projektioppiminen on myös yhteisöllistä oppimista, ei yksin puurtamista.

Kenttätyöskentelyssä opiskelijat saavat työkaluja kansalaisaktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen. Projekteissa esitellään konkreettisia keinoja tyhjien tilojen uudelleenkäyttöön yhdessä paikallisten asukkaiden ja kaupungin kanssa. Asukkaat huomaavat, mitä hyötyä tieteellisestä tutkimuksesta ja aktiivisuudesta on kansalaisille.  Kansalaisaktiivisuus on myös yhteiskunnallista vaikuttamista.

Kaupunkialueiden kehittäjä

Rami Ratvio on työskennellyt Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella tutkimus- ja opetustehtävissä vuodesta 2005. Hänen tutkimusteemansa liittyvät tilojen väliaikaiskäyttöön, elämäntyyliin, asumiseen ja arkiliikkumiseen urbaaneilla ja esikaupunkialueilla, lähiöiden sosiaaliseen kehittämiseen ja uudistamiseen sekä kaupunkiympäristöjen turvallisuuden kehittämiseen. Ratvio on toiminut tutkijana useissa kaupunkialueiden kehittämiseen liittyvissä Tekes- ja EU- rahoitteisissa tutkimushankkeissa. 

Kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori, Opettajien akatemian ja Kaupunkiakatemian jäsen Rami Ratvio puhuu Avoimen yliopiston syksyn viimeisessä Studia Generalia –luentosarjan Tiede ratkaisee  -tilaisuudessa 10.11. klo 17–19 Porthanian luentosalissa PI. Illan teemana on Hyvä kaupunki.  Ratvio puhuu aiheesta Tilapioneerit: elämää kaupungin katveisiin. Tilaisuudessa puhuvat myös Euroopan historian professori Laura Kolbe ja kaupunkiekosysteemien professori Heikki Setälä