Teknologisista apuvälineistä on tullut osa ihmismieltä

Mieli laajenee aivojen ja ruumiin ulkopuolelle, käyttämiimme teknologisiin apuvälineisiin. Tästä ilmiöstä on tullut niin tavallista, että emme kiinnitä siihen huomiota, toteaa tutkijatohtori Pii Telakivi Helsingin yliopistosta.

Monet kognitiiviset toimintomme ja tietoiset kokemuksemme laajenevat ympäristön apuvälineisiin aivan arkisissa tilanteissa. Lapsuuden valokuva-albumin avulla pääsemme kiinni menneisiin kokemuksiin ja sokean keppi, viulistin viulu ja taiteilijan pensseli laajentavat kokevan ruumiin rajoja. Suuri osa kognitiivisista toiminnoista on nykyään uskottu älypuhelimien sovellusten ja muiden älylaitteiden varaan.

– Apuväline itsessään ei kuitenkaan ole kognitiivinen tai tietoinen, vaan oikein käytettynä se muodostaa ihmisen kanssa uudella tavalla järjestäytyneen kognitiivisen tai tietoisen kokonaisuuden, Pii Telakivi sanoo.

Älyteknologia tuo uusia eettisiä haasteita

Nykypäivän teknologisten ja älylaitteiden nopea kehitys on tehnyt ilmiöstä eli laajentuneesta mielestä erityisen ajankohtaisen, ja se nostaa esiin myös eettisiä kysymyksiä siitä, mikä rooli kognitiivisille työkaluille tulisi antaa. Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävät apuvälineet ovat nostaneet esiin aivan uudenlaisia puolia, joita perinteisillä apuvälineillä ei ole.

– Tekoälyavusteet muokkaavat kognitiivista arkkitehtuuriamme paljon voimakkaammin kuin perinteiset apuvälineet. Kuka on vastuussa, kun tekoälyavuste luo käyttäjälleen toiminta- ja ajatusmalleja, joita hän ei olisi muuten hyväksynyt? Entä missä tilanteissa mieltä laajentavaa teknologiaa saa käyttää: yliopiston pääsykokeessa, muistitestissä?, Telakivi kysyy.Mielen ja teknologian suhde noussut akuutiksi

Älyteknologia kehittyy huimaa vauhtia ja ihmismieli muuttuu vääjäämättä sen mukana. Mielen osaksi tulevat teknologiat muokkaavat mieltymyksiämme, ajankäyttöämme ja ylipäätään ajattelutapojamme ja kokemuksiamme. Mielenfilosofian tämän hetken suurin kysymys ei ole enää perinteinen mielen ja ruumiin suhde, vaan akuuteimmaksi on noussut kysymys mielen ja teknologian suhteesta.

– Ihmismieli ei ole pelkästään biologinen ilmiö, vaan teknologia on yhä voimakkaammin tullut osaksi mieltä, Telakivi toteaa.

Telakivi on kirjoittanut teemasta kirjan, josta järjestetään julkaisusymposium keskiviikkona 20. syyskuuta kello 17–19 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. https://www.finlit.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/symposium-ja-kirjanjulkaisu-laajentuneet-ja-sarkyneet-mieletLisätiedot:

Pii Telakivi

pii.telakivi@helsinki.fi

050-3217497

@PTelakiviJulkaisu:

Extending the Extended Mind: From Cognition to Consciousness (Palgrave Macmillan 2023, monografia, 217 sivua)

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-35624-7