Suomenlahden öljyonnettomuusriskejä seurataan tiiviisti

Öljyonnettomuuksien näkökulmasta Suomenlahti on Itämeren riskialttein alue. Itämeren riskejä käsittelevä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston työryhmä tuottaa työkaluja, joiden avulla eri toimijat ymmärtävät riskit.

Suomenlahti on kapea merialue, jossa liikkuu runsaasti aluksia. Suurimman ympäristöriskin aiheuttaa öljytankkereiden vilkas liikenne Venäjän satamiin. 

Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n alaisuudessa toimiva Itämeren riskejä käsittelevä työryhmä pyrkii kehittämään tieteellisiä työkaluja, jotka tukevat öljyriskeihin liittyviä moninaisia päätöstilanteita.

Alusten seurannan ja avomerellä tapahtuvan öljyntorjunnan välineistö on jo varsin kehittynyttä. Työryhmän jäsenet ovat keskittyneet siihen, millaisilla päätöksillä voitaisiin parhaiten suojata ranta-alueilla esiintyviä uhanalaisia lajeja, jotka ovat vaarassa öljyn ajautuessa rantaan.

Tutkijat ovat jo esimerkiksi kehittäneet palomiesten käyttöön soveltuvan ohjelmiston, joka ehdottaa uhanalaisten lajien suojelun kannalta mahdollisimman tehokkaat öljypuomien paikat.

Öljyonnettomuuksien estäminen Suomen oloissa kustannustehokkain tapa

Monitieteisen työryhmän jäsenet ovat myöskin laskeneet, kumpi on perustellumpaa: rahan sijoittaminen öljyntorjuntaan vai onnettomuuksien estäminen. Suomessa on jo niin paljon torjunta-aluksia, että torjuminen ennalta osoittautui tehokkaammaksi. Lisäksi sääolosuhteet ovat harvoin sellaiset, joissa tarvittaisiin välttämättä uutta teknologiaa edustavia aluksia.

Helsingin yliopistossa on viime vuosina valmistunut kolme väitöskirjaa öljyonnettomuuksien riskeistä, joten riskilaskennan tieteellinen perusta on vahva. ICES:n työryhmä haluaakin tehostaa tiedon ymmärrettävyyttä ja sovellettavuutta erilaisiin päätösongelmiin.

– Yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevan tutkimuksen käyttöä eri toimijoiden parissa pitää helpottaa. Tämä prosessi antaa mahdollisuuden tehdä sosiologista tutkimusta siitä, miten mielekkääksi loppukäyttäjät kokevat tieteellisen tiedon, joten yliopistotutkimuksella on edelleen oma roolinsa, professori Sakari Kuikka toteaa.

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) alaisuudessa toimiva Itämeren riskejä käsittelevä työryhmä kokoontui Kööpenhaminassa 7. – 11. marraskuuta.  Työryhmän puheenjohtajina toimivat Robert Aps Virosta ja Sakari Kuikka Helsingin yliopistosta. Työryhmä keskittyy ainoana ICES:ssä laivaonnettomuuksiin.