Pride-viikko yliopistolla: rohkeita esikuvia

Poikkeustilanteen vuoksi syksylle siirtyneen Helsinki Pride -viikon teemana on tänä vuonna esikuvat. Helsingin yliopistolla järjestetään Pride-viikon kunniaksi useita kaikille avoimia tapahtumia aiheeseen liittyen. Tutkijatohtori Riikka Taavetti korostaa, että vaikka esikuvien rooli yhteisössä on tärkeä, yhdenvertaisuus ei etene puuttumatta rakenteisiin.

Pride-viikon tapahtumat Helsingin yliopistolla

Perinteisen kaikilla kampuksilla järjestettävän tasa-arvoliputuksen lisäksi yliopistolla järjestetään useita yhdenvertaisuutta käsitteleviä etätapahtumia, joihin kaikki voivat osallistua.

Rohkeita esikuvia yliopistolla -tilaisuus perjantaina 11.9. klo 9.00-10.30

Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta sekä Helsingin yliopiston kirjasto järjestämässä Rohkeita esikuvia yliopistossa -tilaisuudessa tuodaan esiin yliopistomaailmaan liittyviä rohkeita esikuvia ja asioita, jotka voivat kuitenkin jäädä esimerkiksi valtamediassa marginaaliin. Tilaisuus striimataan Tiedekulmasta rennosti kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti).

Coffee/Tea with Pride tiistaina 8.9. klo 15-16.30

Osana Ohjauskulman ohjelmaa järjestetään matalan kynnyksen Coffee/Tea with Pride -keskustelutilaisuus Zoomissa. Tule keskustelemaan LGBQIA+ yhteisöjä yliopistossa koskevista teemoista. Tilaisuuden kielinä on suomi ja englanti.

LGBTIQ+ People of Faith Virtual Seminar 10-11.9.

Kaksipäiväinen uskontodialoginen seminaari järjestetään Zoomin välityksellä. Helsingin yliopisto on mukana yhtenä järjestävänä tahona. Tapahtuma järjestetään englanniksi.

Yliopistoyhteisö tukemassa rohkeita esikuvia

Poliittisen historian tutkijatohtori Riikka Taavetti tutkii suomalaisen seksitutkimuksen ylirajaista tieteenhistoriaa ja sen käsityksiä seksistä ja seksuaalisuudesta Syntyvyyden politiikka, seksuaalisuuden asiantuntijat ja inhimilliset kokemukset sotien jälkeisessä Suomessa -tutkimushankkeessa.  Hän mukaansa esikuvat voivat tehdä yhteisössä näkyväksi sen, mikä muuten on jäänyt näkymättömäksi. Hän kuitenkin toteaa, että yhdenvertaisuuskysymyksien nostamisen ei pitäisi jäädä ainoastaan heidän harteilleen. Yhteisössä kaikkien, etenkin hyvässä asemassa olevien, tulisi kokea, että heidän tehtävänsä on ottaa esille yhteisöstä nousevia epäkohtia.

Rakenteet yhdenvertaisuuden mahdollistajina ja hidastajina

Yhdenvertaisuuden ja yliopistoyhteisön moninaisuuden huomioinnissa Taavetti tuo esille rakenteiden merkityksen:

– Yhtäältä ne luovat selkeät tavat toimia ja korostavat, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kaikkien asia. Toisaalta rakenteet saattavat helposti muotoutua myös syrjiviksi, jos niissä ei tunnisteta yhteisön monimuotoisuutta. Silloin kysymykseksi nousee, keitä palvelemaan nämä rakenteet on tehty, Taavetti tiivistää.

Pienenä, mutta tärkeänä esimerkkinä monimuotoisuutta huomioivista rakenteista Taavetti nostaa esimerkiksi Keskustan Unisportille remontissa tehdyt unisex-pukuhuoneet. Ne paitsi tarjoavat tilan vaihtaa vaatteita ei-binäärisille liikkujille, myös luovat kulttuuria, jossa kaikki yhteisön jäsenet voivat tuntea olonsa tervetulleeksi.

Huomioi muut, ota puheeksi ja hanki lisää tietoa

Yliopistoyhteisön jäsenet voivat Taavetin mukaan päivittäisessä toiminnassaan edistää monimuotoisuuden huomioivaa kulttuuria miettimällä, keille he omaa työtään tekevät. Jokainen voi ottaa myös puheeksi arjessa kohtaamiaan epäkohtia ja hankkia lisää tietoa yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Lue lisää Syntyvyyden politiikka, seksuaalisuuden asiantuntijat ja inhimilliset kokemukset sotien jälkeisessä Suomessa -tutkimushankkeesta.