Pelirajoituksilla voidaan oikein toteutettuna vähentää pelihaittojen riskiä

Pelihaittoja voidaan rahapelitoiminnassa parhaiten vähentää, kun toimenpiteissä otetaan huomioon kaikki haittoihin vaikuttavat eri asiat yhdessä. Näitä ovat pelien piirteet ja ominaisuudet, pelirajoitukset ja pelaamisen hallintakeinot, saatavuus ja saavutettavuus sekä rahapelien markkinointi.

Rahapelihaittojen hallintaan keskittyvä uusi raportti käsittelee muun muassa aiempaa tutkimusta pelihaittojen hallinnasta sekä kokemuksia Suomen lisäksi kuudesta vertailumaasta, joissa on Suomen tavoin hajasijoitettuja rahapeliautomaatteja. Näitä maita ovat Ruotsi, Norja, Tanska, Puola, Italia ja Iso-Britannia.

Selvityksen perusteella erityisen haitallista on, jos rahapeliautomaatteja on paljon ja ne sijaitsevat helposti saavutettavissa ympäristöissä ja että pelin ominaisuudet kannustavat pelaamisen jatkuvuuteen. 

Pelirajoituksilla voidaan oikein toteutettuna vähentää pelihaittojen riskiä, ilmenee raportin ”Rahapeliautomaatteja ja automaattipelejä koskeva selvitys” –osiosta, jonka ovat kirjoittaneet Helsingin yliopiston tutkijat Tuulia Lerkkanen ja Virve Marionneau.

Tutkijoiden mukaan pelaajan tunnistautuminen ei sinällään ole pelaamisen hallintakeino. Sen avulla on kuitenkin mahdollista tukea pelaamisen hallintaa esimerkiksi valvomalla estoja ja antamalla pelaajalle palautetta. Suomessa pakollisen tunnistautumisen laajentaminen lisää mahdollisuuksia ottaa käyttöön kattavia pelirajoituksia, peliestoja sekä pelaamisen hallinnan välineitä.

Lue lisää tutkimuksesta STM:n sivuilta.