Parisuhde merkitsee miehille enemmän kuin naisille, sosiologi tulkitsee pitkän seurantatutkimuksen aineistoa

Miehillä korostuu myös vanhemmuuden tuottama mielen hyvinvointi, kun asiaa seurataan pitkällä aikavälillä, Jenna Grundström kertoo.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 4/2024.

Kun samoista teemoista kysytään samoilta ihmisiltä vuosikymmenten mittaan, heidän vastauksistaan aukeaa koko elämänpolku.

Tällainen aineisto löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Vuonna 1983 käynnistyi yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa Stressi, kehitys ja mielenterveys -seurantatutkimus, johon osallistui parituhatta tamperelaista yhdeksäsluokkalaista. 

Näitä ihmisiä on lähestytty kyselylomakkeella vuodesta 1989 alkaen kymmenen vuoden välein, viimeksi vuonna 2019, jolloin he olivat 52-vuotiaita. Havainnoista syntyi sosiologi Jenna Grundströmin artikkeliväitöskirja.

— Mielen hyvinvointi nuoruudessa vaikuttaa mahdollisuuksiin ihmissuhteissa myös pidemmässä elämänkulussa.

Tunnetaitoja painotetaan nykyään aiempaa enemmän

Parisuhde merkitsee miehille enemmän kuin naisille. Eronnut tai sinkkumies on onnettomampi. Miehet saavat kenties parisuhteestaan sosiaalista tukea naisia enemmän. Naisten verkosto taas ulottuu parisuhteen ulkopuolelle.

— Pystyisivätkö miehet hakemaan sosiaalista tukea enemmän omasta kaveripiiristään? Olisiko vuorovaikutustavoissa ja tunnesäätelytaidoissa jotain sellaista, mitä voitaisiin tukea?

Kolmekymppisille miehille avioliitto oli tärkeämpi kuin naisille. Jopa seurusteleva mies koki enemmän mielen hyvinvoinnin ongelmia kuin avioliittoon astunut.

Lapsena kotona omaksutut tunnetaidot vaikuttavat myöhempiin ajattelutapoihin. Nykyään päiväkoti ja koulu painottavat näitä taitoja aiempaa enemmän.

— Että sanotaan, että on hyväksyttävää puhua tunteistaan, Grundström kuvaa.

Isyydellä ja äitiydellä on iso vaikutus kokemukseen elämän merkityksellisyydestä. Nuoruuden mielen hyvinvointi näytti olevan yhteydessä vanhemmuuteen — ja vanhemmuus mielen hyvinvointiin.                           

— Pitkittäisestä näkökulmasta vanhemmilla oli ei-vanhempiin verrattuna parempi mielen hyvinvointi, erityisesti miehillä.

Jenna Grundströmin väitöskirja Perhesiirtymät ja mielen hyvinvointi. Pitkittäistutkimus 16-vuotiaasta 52-vuotiaaksi tarkastettiin 10.5. valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

 

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.