Paikallinen alkoholipolitiikka -toimintamalli vähensi päihtyneille anniskelua ravintoloissa

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan Paikallinen alkoholipolitiikka (Pakka) -toimintamallin avulla pystyttiin vähentämään päihtyneille anniskelua ravintoloissa. Anniskelusta kieltäytymisen määrä nousi Pakka-toiminnan myötä 23 prosentista 42 prosenttiin.

Erityisesti nuoret tarjoilijat tehostivat anniskelun kontrollia toimintapaikkakunnalla. Tarjoilijoiden käyttäytymiseen vaikutti keskeisesti tiukentunut viranomaisvalvonta.

Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa arvioitiin paikallisten alkoholipolitiikkatoimien vaikutuksia anniskelupaikkojen myynnin valvontaan ja alkoholihaittoihin. Ostokokeissa päihtynyttä esittänyt näyttelijä testasi, noudattavatko anniskelupaikat kieltoa myydä alkoholia päihtyneille asiakkaille.

- Alkoholinkäytön haitat kuormittavat juojaa itseään, hänen lähipiiriään ja myös yhteiskuntaa laajemmin. Siksi on tärkeää kehittää uusia, suomalaiseen sääntelyjärjestelmään soveltuvia paikallisen tason keinoja ehkäistä alkoholihaittoja, toteaa väitöstyön tehnyt tutkija Katariina Warpenius THL:stä.

Paikallisia toimia tarvitaan kansallisen sääntelyn vapautuessa

Suomessa on pitkä kansallisen alkoholipolitiikan perinne. Kansallisen alkoholisääntelyn vapautuessa tarve paikalliseen alkoholihaittojen ehkäisyyn kasvaa.

Pakka-toimintamallissa alkoholijuomien saatavuuden sääntelyn kysymykset, kuten vastuullinen anniskelu ja myynti, on liitetty osaksi paikallista ehkäisevää päihdetyötä. Esimerkiksi vähittäismyynnin ikärajavalvontaa testaavia ostokokeita on tehty useilla paikkakunnilla ja tuloksista on tiedotettu paikallisille yrittäjille myynnin valvonnan kehittämiseksi.

 - Tarve paikalliseen alkoholipolitiikkaan on Suomessa lisääntynyt entisestään vuonna 2018 voimaan astuneen alkoholilain takia. Tuolloin muun muassa anniskelupaikkojen aukioloaikoja ja annoskokorajoituksia vapautettiin. Kun yksityisen elinkeinoelämän toimintavapautta lisätään, on huolehdittava myös riittävästä viranomaisvalvonnasta ja yritysten omavalvontaa kehittävistä toimista, Warpenius sanoo.

****************************

VTM Katariina Warpenius väittelee 10.5.2019 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Paikallinen alkoholipolitiikka moraalihallinnan käytäntönä - Kvasikokeellisen vaikuttavuustutkimuksen metodisia ja eettisiä kysymyksiä". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Yliopiston päärakennus, auditorium XIV, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on dosentti Olavi Kaukonen, Helsingin yliopisto, ja kustoksena on professori Ilkka Arminen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Väitöskirjaa myy Unigrafian kirjamyynti.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Katariina Warpenius
puh. 029 524 7019
etunimi.sukunimi@thl.fi