Oma tulotaso painaa kansalaisten sosiaaliturvanäkemyksissä

Koska omalla tulotasolla on merkitystä siihen, mitä sosiaaliturvasta ajatellaan, tarvitaan sosiaaliturvasta moniäänistä kansalaiskeskustelua, kertoo Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -tutkimushankkeen Sotupuntari-katsaus.

Vuoden 2018 jälkipuoliskolla tehdyssä kyselyssä haluttiin kartoittaa kansalaisten sosiaaliturvaan liittämiä yleisiä arvostuksia, ei niinkään yksittäisten etuuksien nauttimaa kannatusta. Yhteensä vastaajia oli 4076, joista henkilökohtaisesti haastateltuja 997, erityisesti matalan äänestysaktiivisuuden alueilta aineiston sosioekonomisen edustavuuden varmistamiseksi.

Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että sosiaaliturva tukee vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä takaisin jaloilleen sen sijaan, että sosiaaliturva passivoisi eikä kannustaisi ottamaan töitä vastaan. Ylempien tuloluokkien vastaajat kuitenkin pitivät sosiaaliturvaa muita useammin passivoivana. Vielä selkeämmin tulotaso oli yhteydessä näkemyksiin siitä, pitäisikö sosiaaliturvaa uudistaa siten, että tuen vastikkeeksi pitäisi tehdä nykyistä enemmän jotakin yhteiskunnallisesti hyödyllistä, kuten opintoja tai vapaaehtoistyötä.

Oma kokemus työttömyydestä viimeisen viiden vuoden aikana vähensi vastikkeellisuuden kannatusta ja vastaavasti jos kokemusta ei ollut, vastikkeellisuutta myös kannatettiin enemmän.

- Tämä korostaa tarvetta saada sosiaaliturvasta ja sen uudistamisesta käytävään keskusteluun mukaan erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja eri tuloluokkiin kuuluvia kansalaisia, toteaa tutkimusryhmän jäsen Hanna Wass Helsingin yliopistosta.

Keväällä käynnistynyt, parlamentaarisena komiteatyönä valmisteltava sosiaaliturvauudistus hyötyy monipuolisesta keskustelusta.

- Monipuolinen kansalaiskeskustelu sosiaaliturvasta voi lisätä ymmärrystä turvan merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa, arvioi erikoistutkija Paula Saikkonen THL:stä.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama BIBU-hanke tutkii kansalaisuuden muutoksia. Monitieteisessä hankkeessa on mukana tutkijoita yhteensä kuudesta yliopistosta ja tutkimuslaitoksesta.

Lue Sotupuntari täältä.

Lisätietoja:
Hanna Wass, yleisen valtio-opin dosentti, Helsingin yliopisto
hanna.wass@helsinki.fi, puh. 050 448 4399

Paula Saikkonen, erikoistutkija, Sosiaalipolitiikan tutkimus, THL
paula.saikkonen@thl.fi, puh. 029 524 8133