Oliivimaan maatalous-professori töihin maito-Suomeen

Antonios Rezitis asettautui maatalouspolitiikan professoriksi Helsinkiin ja puntaroi nyt K- ja S-ketjujen valtaa. Kaupan vapaus on hänen ajattelunsa kulmakiviä.

Kun Antonios Rezitis päätti muuttaa yli kolmeksi vuodeksi Ateenasta Helsinkiin, keskeisiä houkuttimia olivat suomalaisen koulutusjärjestelmän ja Helsingin yliopiston maine.

– Olin aina halunnut kokeilla työtä pohjoiseurooppalaisessa huippuyliopistossa. Nyt sitten olen täällä.

Rezitis on ensimmäinen ulkomaalainen Helsingin yliopiston maatalouspolitiikan professorina – eli hyvinkin kansalliseksi koetulla alalla.

Suomalainen maatalous ei ollut hänelle millään tapaa valmiiksi tuttua. Käynnisteillä olevassa hankkeessaan professori aikoo paneutua kuluttajahintoihin, jotka puolestaan ovat hänen erityisalaansa. Maataloustuotteiden hinnanmuodostus on ollut Rezitiksen suurin kiinnostuksen kohde jo pitkään.

Kaupan ratkaisut näkyvät kauppakassin hinnassa paljon enemmän kuin hyvät tai huonot satovuodet, Rezitis vertaa.

– Joidenkin tuotteiden hinnasta vain viides- tai kymmenesosa tulee tuotannosta. Loput ovat kuljetusta, pakkausta, veroja, kaupan kuluja ja niin edespäin.

S- ja K-ketjujen synnit?

Suomessa ruoka on eurooppalaisittain kallista. Syyksi on usein arvailtu kaupan keskittymistä S-ryhmän ja Keskon käsiin. Rezitis pitää selitystä liian helppona.

– Jos kaksikko pitäisi hintoja keinotekoisen ylhäällä, markkinoille tulisi muita toimijoita. Jo nyt Lidl on tullut Suomeen haastamaan vakiintuneita toimijoita.

Rezitis onkin vapaan kaupan kannattaja.

– Euroopan unionin tulisi tukea vapaata kauppaa koko maailmassa. Se laskisi hintoja ja mahdollistaisi taloudellista kasvua.

Tukea jalostamiseen ja ekologisuuteen

Vapaan kaupan vastapainoksi Rezitis kaipaisi Euroopan maataloustuottajille tukea, joka kanavoitaisiin erityisesti työosuuskuntien tai tuottajaryhmien kautta ja joka mahdollistaisi keskittymisen suuremman jalostusasteen tuotteisiin.

– Vähän niin kuin Suomessa maitotuotteissa. Tehän olette niissä hyvin kilpailukykyisiä.

Myös ekologisesti kestäviin menetelmiin panostavat viljelijät ansaitsevat hänen mukaansa apua. Nykyisen kaltaisia maataloustukia hän sen sijaan ei näe pitkän aikavälin ratkaisuna.

– Myös maataloussektorin tulisi perustua kilpailuun. Tukiaiset ja kilpailu eivät sovi yhteen.

Antonios Rezitis pitää muiden vasta nimitettyjen professorien lailla professorin juhlaluennon yliopiston päärakennuksessa keskiviikkona 27.5. Yleisö on tervetullutta kuuntelemaan lyhyitä, yleistajuisia esityksiä eri oppialoilta. Puheiden aihekirjo ulottuu maailmankaikkeuden syntyhetkistä yksityisyydensuojaan ja uskontokeskusteluista reumaan. Ensimmäiset luennot alkavat kello 14.

Pidempi Rezitis-haastattelu ilmestyi Yliopisto-lehdessä (4/2015) 30.4.2015.

Professorien juhlaluennot 27.5.2015