Muotoilulla johtaminen oli kilpailutekijänä Arabian strategisessa ajattelussa

Markkinatilanteen muutokseen reagoitiin Arabiassa liikkeenjohdon ammattimaistumisella, strategisen suunnittelun kehittämisellä ja kyvykkyyksiin panostamalla. Tämä ilmenee Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta, jossa tarkastellaan Oy Arabia Ab:n strategiaa ja muotoilujohtamista liiketoimintahistorian näkökulmasta 1970- ja 1980-luvuilla.

Tutkimuksessa keskitytään aikaan, jolloin lasikeraaminen toimiala vähitellen altistui kansainväliselle kilpailulle ja halvemmat tuontituotteet tulivat kuluttajien saataville. Samalla nousivat myös tuotannon kustannusrakenne ja raaka-aineiden hinnat.

– Tässä markkinatilanteessa lasikeraamiset yritykset joutuivat hakemaan uutta strategista suuntaa, sanoo tohtorikoulutettava Jaakko Autio Helsingin yliopistosta.

Arabia vastasi syntyneisiin haasteisiin osana suomalaista suuryritystä Oy Wärtsilä Ab:ta. Emoyhtiölle Arabia oli ”kukka napinlävessä”, käyntikortti omassa markkinoinnissaan. Arabialle Wärtsilä oli taas voimavara, jota osattiin hyödyntää strategisessa suunnittelussa.

– Emoyhtiö antoi tyttärelleen tilaa kehittyä ja kehittää toimintaansa, Autio kertoo.

Yritys tarjosi arjen estetiikkaa kotitalouksille

Väitöstutkimus lähestyy Arabian strategista suunnittelua kahdesta suunnasta. Yhtäältä tarkastellaan yrityksen kykyä hyödyntää olemassa olevaa osaamistaan ja toisaalta kykyä etsiä ja rakentaa samanaikaisesti innovatiivisuutta. Aution mukaan tällaista strategista ajattelua kutsutaan kaksikätisyydeksi. Arabia yhdisti muotoilulla johtamisen historiasidonnaisiin vahvuuksiinsa ja jatkuvaan luovuuteen.

– Näin se kykeni säilyttämään kotimaisen markkinaosuutensa, tarjoamaan arjen estetiikkaa kotitalouksille ja vahvistamaan näkyvyyttään kansainvälisillä muotoilumarkkinoilla, Autio sanoo.  

Tänä päivänä Oy Arabia Ab:n tarkkaan vaalittu tavaramerkki on siirtynyt osaksi Fiskars Groupia, joka on kasvanut yhdeksi Euroopan johtavista kotitaloustarvikebrändien omistajista. Lasikeraamisen toimialan brändijohtajaksi nostettiin lasiteollisuuden toimija Iittala, jonka brändin alle on liitetty myös suuri osa Arabian tuotteista.

– Toimialan muutos on jatkuvaa. On todennäköistä, että yksittäiset brändit ovat jatkossakin käypää kauppatavaraa, Autio toteaa.

Muotoilun kultakaudeksi kutsuttu ajanjakso 1940-luvulta 1950-luvulle nosti Suomen ja suomalaiset muotoilijat kansainväliseen kuuluisuuteen. Tutkimuksellinen mielenkiinto onkin kohdistunut tunnettuihin Finnish designin kärkinimiin kuten Kaj Franckiin, Tapio Wirkkalaan ja Timo Sarpanevaan. Yritykset heidän takanaan ovat kuitenkin jääneet vähemmälle huomiolle.

*********************************

Jaakko Autio väittelee 9.10.2020 kello 13 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Kasva tai kuole" – Oy Arabia Ab:n muotoilujohtamisen kehittyminen ja strateginen ambideksterisyys 1960-luvulta 1980-luvun loppuun ("Grow or Die" – Design management and strategic ambidexterity in Oy Arabia Ab from the 1960s to the end of the 1980s). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Athena, sali 107, Siltavuorenpenger 3 A.

Live stream

Vastaväittäjänä on professori Juha-Antti Lamberg, Jyväskylän yliopisto, ja kustoksena on professori Jari Eloranta.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

Väittelijän yhteystiedot:

Jaakko Autio

Puh. 0294128331

jaakko.a.autio@helsinki.fi