Merkittävä EU-rahoitus uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja rauhan tutkimukseen

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on mukana Horizon 2020-hankkeessa 270 000 euron osuudella kirkkohistorioitsija Mikko Ketolan johdolla.

Religious toleration and peace -hankkeen tärkeä idea on tutkia sitä, miten Euroopassa on historian kuluessa pyritty turvaamaan uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet ja erilaisten uskonnollisten yhteisöjen yhteiselo, yleisen kirkkohistorian yliopistonlehtori Mikko Ketola toteaa.

Aihetta tutkitaan muun muassa analysoimalla historiallisia rauhansopimuksia usean vuosisadan ajalta. Lisäksi selvitetään, miten kyseisen aihepiirin teemat ilmenevät nykyaikana esimerkiksi poliitikkojen puheissa, nuorten nettifoorumeilla, museoiden näyttelyissä ja tv-sarjoissa, kuten vaikkapa norjalaisessa Skamissa.

− Hankkeen omaperäisin piirre on se, että tutkijoiden tuloksista työstetään materiaalia, jonka avulla koululaiset eri Euroopan maissa valmistavat opettajiensa ohjauksessa älypuhelimillaan ja pädeillään historiallisia minidokumentaareja, niin sanottuja docutubeja, jotka on tarkoitus laittaa aikanaan avoimeen jakeluun, Ketola kertoo.

Hänen mukaansa teologisen tiedekunnan mukanaolo tutkimushankkeessa on erittäin tärkeää paitsi tieteen edistämisen myös kansainvälisen verkostoitumisen näkökulmasta.

– Käytän oman tutkimusjaksoni sellaisen aiheen parissa, joka on aina viehättänyt minua, vaikkei se olekaan millään tavalla tyypillistä kirkkohistoriantutkimusta. Saan tutkia uskonnollisia teemoja sisältäviä tv-sarjoja, Ketola naurahtaa.

Monikansallista hanketta koordinoidaan Leuvenin katolisessa yliopistossa, ja hankkeen johtajana toimii professori Patrick Pasture. Lisäksi mukana ovat Open University Isosta-Britanniasta, Mainzissa toimiva Leibniz-Institut für europäische Geschichte, Granadan yliopisto Espanjasta, Tarton yliopisto, Pyhän Kyrilloksen ja Pyhän Metodiuksen yliopisto Skopjesta Makedoniasta sekä Varsovan yliopisto.

Tutkimusryhmässä on mukana historioitsijoiden ja kirkkohistorioitsijoiden lisäksi sosiologeja, valtiotieteilijöitä, antropologeja, oikeustieteilijöitä ja pedagogiikan asiantuntijoita. Tutkimusprojekti käynnistyy huhtikuussa 2018 ja kestää vajaat neljä vuotta. Hankkeen rahoitussumma on yhteensä yli 2,4 miljoonaa euroa.