Lihankulutukseen liittyy huolenpitoa, joka voi olla ristiriidassa lihan haitallisten vaikutusten kanssa

Huolenpito ja monenlaiset hoivasuhteet vaikuttavat kuluttajien lihankulutukseen. Liharuoat tarjoavat mahdollisuuksia osoittaa hoivaa lähimmäisille tutuilla ja turvallisilla tavoilla, ilmenee väitöstutkimuksesta.

Lihaan liittyvät haitalliset vaikutukset kuitenkin tuovat tähän huolenpitoon mukaan jännitteitä ja ristiriitoja, joita ei ole aina helppo sovittaa yhteen.

Helsingin yliopistoon laaditun  väitöskirjan  mukaan kuluttajat kohtuullistavat hoivaa arkisissa lihankulutuksen käytännöissään. Kohtuullistaminen tarkoittaa, että kuluttajat olivat tietoisia lihaan liittyvistä haitallisista ulottuvuuksista ja ilmaisivat usein välittävänsä niistä. Samalla kuluttajien suhtautumista näihin haitallisiin ulottuvuuksiin määritti usein etäännyttäminen.

– Esimerkiksi perheenjäseniä kohtaan osoitettu hoiva saattoi etäännyttää kuluttajia eläimiin tai ympäristöön kohdistuvasta välittämisestä, kertoo väitöskirjatutkija Outi Koskinen Helsingin yliopistosta.

Tutkimukseen haastateltiin kuluttajia pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa sekä tehtiin myös osallistuvaa havainnointia ruoanlaittotilanteissa ja ruokaostoksilla.Lihankulutuksen vähentäminen vaatii muutoksia siinä, miten hoivaa osoitetaan ruoan välityksellä

Lihaan liittyvien haittojen takia kuluttajia pyydetään usein muuttamaan kulutustottumuksiaan.

– Tutkimukseni pohjalta tämä ei kuitenkaan ole aina helppoa tai yksinkertaista kuluttajien arjessa, jossa lihaan liittyvät ruokakäytännöt, kuten lapsille maistuvien ruokien laittaminen tai joulupöydän kattaus, kytkeytyvät sosiaalisten suhteiden ylläpitoon, monenlaisiin tunteisiin ja totunnaisiin tapoihin tehdä asioita, Koskinen kertoo.

Yksittäisten kuluttajien vastuuttamisen sijasta olisi tärkeää pohtia ruokaan liittyviä hoivasuhteita yhteiskunnallisella tasolla.

– On olennaista kysyä, mitkä tai ketkä ovat mukana hoivamme piirissä. Jos jatkuvasti suljemme esimerkiksi tuotantoeläimet välittämisemme ulkopuolelle, kärsimme lopulta kaikki, Koskinen kuvaa.

Lihankulutuksessa hoivaa ja välittämistä tavoilla, jotka eivät heikennä maailmaa

Lihankulutukseen liittyvät yhteiskunnalliset keskustelut pelkistyvät helposti syyllistämiseksi ja typistävät monimutkaisen asian hyvin mustavalkoiseksi.

– Mielestäni olisi tärkeää puhua enemmän siitä, miten lihankulutuksen piirissä olisi mahdollista hoivata ja osoittaa välittämissä tavoilla, jotka eivät murenna jaetun maailmamme elinkelpoisuutta, Koskinen sanoo.

Koskinen tutki lihankulutusta ja siihen liittyviä ristiriitoja suomalaisten kuluttajien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten arjessaan lihaa kuluttavat kuluttajat navigoivat lihaan liittyviä ristiriitaisia ulottuvuuksia: yhtäältä sen tarjoamia mahdollisuuksia arvostettuna raaka-aineena osoittaa huolenpitoa ja välittämistä, toisaalta sen haitallisia vaikutuksia niin ympäristölle, terveydelle kuin eläimillekin.

 

Lisätiedot:

Outi Koskinen

Puh. +358 50 306 2609

outi.hm.koskinen@helsinki.fi