Lasten kokemukset tukiperhetoiminnasta vihdoin näkyviin

Tukiperhetoiminta on lastensuojelun palvelu, jota tarjotaan lapsiperheille haastaviin elämäntilanteisiin. Vaikka tukiperhetoiminnan keskiössä on lapsi, ei lasten kokemuksia tukiperhetoiminnasta ole aiemmin tutkittu.

Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa tukiperhetoiminnassa mukana olevat lapset saavat vihdoin äänen. Tutkimuksessa lapset nostavat monien positiivisten kokemusten rinnalle myös negatiivisia kokemuksia: lähtö viikonlopuksi tukiperheeseen voi katkaista lapsen omat suunnitelmat, lisäksi lasta saattaa kuormittaa epätietoisuus tilanteessa, jossa hän ei tiedä, milloin on menossa tukiperheeseen.Väitöstutkimus auttaa ymmärtämään tukiperhetoiminnan sisältöjä lasten näkökulmasta.– Toimintaa kehitettäessä tulisi huomioida entistä paremmin lasten yksilöllisyys sekä lasten tarpeiden moninaisuus. Lasten kokemusten kuuleminen auttaa myös muiden sosiaalityön toimintamallien ja lastensuojelupalveluiden kehittämisessä, sanoo valtiotieteiden maisteri Tiina Lehto-Lundén.

Tukiperhetoimintaa käytetään Suomessa paljon perheiden tukemiseen. Vapaaehtoinen tukiperhe tuo lapsen elämään uusia kokemuksia, laajentaa lapsen sosiaalista verkostoa sekä antaa mahdollisuuden harrastaa ja viettää vapaa-aikaa esimerkiksi maaseudulla.

– Tutkimuksessa mukana olleille lapsille tukiperhetoiminta näyttäytyy sekä kulkemisena kahden kodin välillä että tekemisenä, tärkeinä paikkoina ja esineinä tukiperheessä.

Myös suhteet bonussisaruksiin ja lemmikkeihin tärkeitä

Aikuisten ja lasten välisiä suhteita pidetään sosiaalityössä tärkeinä, mikä näkyy myös lasten kokemuksissa.– Kokemusten tarkastelu osoittaa kuitenkin myös sen, että aikuissuhteiden rinnalle merkittävään rooliin nousevat suhteet tukiperheessä oleviin bonussisaruksiin ja lemmikkieläimiin, Lehto-Lundén sanoo.Tiina Lehto-Lundén keräsi tietoa lasten kokemuksista tukiperhetoiminnasta monimuotoisesti: yli puolitoista vuotta kestävässä aineistonkeruuprosessissa oli mukana yhteensä 11 lasta, jotka kertoivat kokemuksistaan haastatteluissa, lisäksi lapset valokuvasivat, videoivat ja piirsivät kokemuksiaan.

– Vaikka lapset tuovat esiin myös negatiivisia kokemuksia, tutkimus vahvistaa, että tukiperhetoiminta voi tarjota lapsen elämään rakentavia toimintamalleja ja luoda positiivisia muistikuvia ja tunne-elämyksiä, jotka tukevat lasta aikuiselämään asti, Lehto-Lundén toteaa.

*******************

VTM Tiina Lehto-Lundén väittelee 6.6.2020 klo 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta: ”Lapsi tukiperheessä. Eksistentialistis-fenomenologinen tutkimus lasten kokemuksista.”

Vastaväittäjänä on professori Sanna Hautala, Lapin yliopistosta ja kustoksena professori Mirja Satka, Helsingin yliopistosta.

Yleisö voi seurata väitöstä: http://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l23.

Väittelijän yhteystiedot:

Tiina Lehto-Lundén

Puh. 040 5936185

tiina.lehto-lunden@helsinki.fi