Lääkärin vaikuttava viestintä parantaa terveydenhuoltoa

Jo kaksi lääkärin esittämää hyvin valittua kysymystä voivat voimauttaa potilasta ja muuttaa hänen haluaan ja kykyään edistää hoitoa ja omaa kuntoutumista, havaittiin Helsingin yliopistoon tehdyssä väitöstutkimuksessa.

Potilaan oivallus ei aina vaadi paljon aikaa, se voi myös käynnistyä hetkessä. Jokainen hetki potilaan kanssa saattaa olla lääkärille mahdollisuus käynnistää potilaassa hoidon kannalta hyödyllisiä oivalluksia ja pohdintaa.

Väitöstyössä seurattiin ja havainnoitiin lääkäreiden ja potilaiden keskusteluja vastaanotoilla kahdessa yliopistosairaalassa ja yhdessä keskussairaalassa. Tuloksena tunnistettiin potilaan reflektio-konstruktio-prosessi, joka tarkoittaa, että kukin potilas reflektoi lääkärin viestintään omalla tavallaan ja rakentaa oman toimintamallin, jonka mukaan aikoo toimia hoitojakson ajan.

- Toimintamalli voi olla hoitoa edistävä, mutta se voi olla myös heikentävä esimerkiksi silloin, jos se mahdollistaa hoito-ohjeiden laiminlyönnin, väitöskirjatutkija Harry Köhler Helsingin yliopistosta selventää. 

Potilaan elämismaailma pitäisi huomioida

Tutkimuksessa havaittiin, että lääkärin huomio potilaan elämässä ja arjessa merkityksellisiin asioihin näytti vaikuttavan potilaaseen voimaannuttavasti ja lisäävän potilaan luottamusta ja sitoutumista hoitoon.

- Jos lääkäri keskittyy vain vaivaan tai sairauteen eikä huomioi potilasta ihmisenä, hoidon kannalta oleellista tietoa voi jäädä saamatta, Köhler muistuttaa.

Hoitava viestintä on lääkärille hoidon työväline.

- Siksi sen osaamista tulee systemaattisesti arvioida ja kehittää lääkärien peruskoulutuksessa ja ammattitaitoa syventävissä koulutuksissa, Köhler painottaa.

Lääkärin tavoitteena ja tehtävänä on saada potilas omalla toiminnallaan edistämään hoitoa ja omaa kuntoutumistaan tai paranemistaan.

Lääkärin laadukas viestintä voi vähentää kustannuksia

Väitöstutkimuksen mukaan viestintä on lääkärille tärkeä hoidon työväline, joskus jopa tärkein. Terveydenhuollon prosessien tehostuessa ja potilaan asioinnin siirtyessä enemmän digitaaliseen päätelaitteiden kautta tapahtuvaksi mahdollisuuksia lääkärin ja potilaan henkilökohtaisiin keskusteluihin voi olla vähemmän.

Henkilökohtaiset kohtaamiset tulevat entistä tärkeämmiksi. Se, mitä lääkäri puhuu potilaan kanssa, vaikuttaa hoidon laatuun.

- Jos lääkärin laadukas viestintä edistää potilaan paranemista ja vähentää uusintakäyntien tarvetta - kuten näyttää tapahtuvan - panostus lääkärin viestinnän laatuun potilaskohtaamisessa vähentää kustannuksia, mutta parantaa hoitotuloksia, Köhler toteaa.

Väitöskirjassa lääkärin viestinnän vaikuttavuutta tutkittiin potilaan hoidon ja paranemisen edistämisen kannalta. Tutkimusaineiston avulla tarkasteltiin lääkärin viestintää potilaskohtaamisessa johtamisviestinnän ja oppimisen näkökulmista.

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

KTM Harry Köhler väittelee 23.8.2019 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Hoitava viestintä - Lääkärin vaikuttava viestintä potilaskohtaamisessa" (Healing communication. Effective communication by physicians at patient encounters). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, sali 1, Unioninkatu 40.

Vastaväittäjänä on professori emeritus Jouko Lönnqvist, Helsingin yliopisto, ja kustoksena on professori Esa Väliverronen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja Publications of the Faculty of Social Sciences 2019:124.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:

Harry Köhler

puh. 0400-413034

harry@kohler.fi

Harry Köhler