Jaettu johtajuus: jännitteistä yhteistoimintaan

Nykyiset jaetun johtajuuden teoriat ja mallit eivät ole riittäviä uudenlaisten innovaatioyhteisöjen toiminnan johtamiseen.

Dosentti Anu Kajamaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja apulaisprofessori Juha Tuunainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta peräänkuuluttavat syvällistä jaetun johtajuuden käytäntöjen tutkimusta.

Innovaatioyhteisöt toimivat tyypillisesti useiden organisaatioiden välisellä rajalla, kuten Kajamaan ja Tuunaisen tutkima yliopiston, ammattikorkeakoulun ja yrittäjyyttä tukevan asiantuntijaorganisaation yhteinen yrittäjyysyhteisö.

– Tutkimme puolen vuoden ajan kehittämisseminaareja, joissa innovaatioyhteisön toiminnasta vastaavat osapuolet analysoivat ja kehittivät omaa toimintaansa ja johtamistaan tutkijan avulla, Kajamaa kertoo.

– Osoitamme, että monista organisaatioista koostuvan innovaatioyhteisön johtaminen ja organisointi on usein monimutkaista, epäselvää ja jännitteistä.

 Eri organisaatioista tulevat johtajat ja työntekijät soveltavat erilaisia ajatusmalleja ja heillä on usein myös erilaiset tavoitteet, mikä voi johtaa toiminnan koordinoinnin ongelmiin.

Kajamaa ja Tuunainen käsitteellistävät organisaatioiden välillä tapahtuvan jaetun johtajuuden jatkuvaksi, dialektiseksi prosessiksi. He kuvaavat sitä heiluriliikkeenä, jossa kanssajohtajiin kohdistetaan vuorotellen myönteisiä ja kielteisiä mielipiteitä.

– Kehittämisseminaareissa ilmaisut vaihtelivat voimakkaista erimielisyyksistä toiminnan kehittämistä edistävään muutospuheeseen, josta siirryttiin oman taustaorganisaation paremmuuden korostamiseen, jota puolestaan seurasi innovaatioyhteisöön ja muutokseen sitoutumista korostava puhe ja yhteinen päätöksenteko.

Vastavoimien tunnistaminen ja ristiriitojen analysoiminen kehittämisseminaareissa auttoi innovaatioyhteisöä uudistamaan toimintamalliaan.  Jaettuun johtajuuteen sisältyvän jatkuvan heiluriliikkeen hallintakyky on Kajamaan ja Tuunaisen mukaan avain muutoksen onnistumiseen moniorganisatorisissa toimintaympäristöissä.

Anu Kajamaa johtaa  kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Oppiminen, kulttuuri ja interventiot  -tutkimusyhteisöä yhdessä professori Kristiina Kumpulaisen kanssa.

Kajamaan ja Tuunaisen artikkeli ”Distributed Leadership as Discursive Practice” palkittiin parhaana vastikään Chicagossa Yhdysvalloissa järjestetyssä Academy of Management –konferenssissa. Palkinto on nimeltään The Best Practice-oriented Paper by the Academy of Management’s strategizing activities and practices (SAP) interest group.

Tänä vuonna konferenssiin osallistui noin 11 000 tutkijaa 95 eri maasta. Konferenssi on tärkein  johtamisen ja oganisaatiotutkimuksen vuotuinen tapahtuma.

Kajamaa, A. & Tuunainen, J. Distributed Leadership as Discursive Practice. Academy of Management Proceedings, Vol. 2018, No. 1. Published Online: 9 Jul 2018. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.10802abstract

Yhteystiedot:

Oppimisen ja organisaatiomuutosten dosentti Anu Kajamaa, puh.  040 823 2358, s-posti anu.kajamaa@helsinki.fi