Huippuyksikössä etsitään syitä ja ratkaisuja vanhustenhoidon sudenkuoppiin

Miksi vanhus ei saa tarvitsemiaan palveluita? Millaiset ovat Suomen ulkopuolella syntyneiden hoivatyöntekijöiden työolosuhteet? Miten teknologia näkyy ikääntyneiden arjessa? Mikä on hoivan hinta? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö.

Vanhustenhoito on ollut laajasti esillä viime aikoina. Mediassa on muun muassa pohdittu, miten vanhusten hoito tulisi järjestää, millainen olisi oikea hoitajamitoitus ja millaisia resursseja vanhustenhoitoon tarvitaan.

Näihin kysymyksiin löytyy tutkittua tietoa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Krögerin johtamasta Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksiköstä. Huippuyksikkö koostuu yli 30 sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian tutkijasta Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoista.

Professori Krögerin tutkimusryhmä tarkastelee sosiaalipalvelujärjestelmiä, ikääntyneiden hoivatarpeita sekä hoivaköyhyyttä. Hoivaköyhyys tarkoittaa sitä, että henkilö ei saa tarvitsemaansa palvelua. Ryhmä selvittää tämän ilmiön syitä.

Suomessa yhä useampi hoivatyöntekijä on maahanmuuttajataustainen ja myös maahanmuuttajataustaisen vanhusväestön osuus kasvaa. Tämän ikääntyneen ryhmän palvelutarpeista ja palveluiden saamisesta on kuitenkin tähän asti ollut hyvin vähän tutkimustietoa saatavilla. Samoin ymmärrys Suomen ulkopuolella syntyneiden hoivatyöntekijöiden työstä ja sen olosuhteista on puutteellista. Tätä tietoaukkoa huippuyksikössä täyttää Helsingin yliopistossa toimiva tutkimusryhmä, jota johtaa dosentti Sirpa Wrede.

Digitalisaatio on läsnä kaikkialla arjessamme, mutta monet ikääntyneet jäävät sen kehityksen ulkopuolelle. Akatemiatutkija Sakari Taipale ryhmineen tarkastelee huippuyksikössä teknologian käyttöä ikääntyneiden arjessa ja hoivatyössä. Ryhmä tutkii muun muassa ikäihmisten omaehtoista teknologian käyttöä sekä niitä lukuisia tapoja, joilla läheiset auttavat ja osallistavat heitä digitaalisten palveluiden käytössä.

Lisäksi Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköön kuuluu Tampereen yliopistossa professori Marja Jylhän ja dosentti Outi Jolangin johdolla toimiva gerontologien tutkimusryhmä. He keskittyvät analysoimaan ikääntyneen väestön terveyttä, hoivan hintaa, asumisvaihtoehtoja ja toimijuutta.

 

Lisätietoja:

johtaja Teppo Kröger, puh. +358408054160, teppo.kroger@jyu.fi

varajohtaja Sirpa Wrede, puh. +358503119633, sirpa.wrede@helsinki.fi

Marja Jylhä, puh. +358405889100, marja.jylha@tuni.fi

Outi Jolanki, outi.jolanki@tuni.fi,

Sakari Taipale, sakari.taipale@jyu.fi

koordinaattori Emilia Leinonen, emilia.a.leinonen@jyu.fi

Yksikön kotisivut: jyu.fi/agecare on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Tuoreimmat tiedot löydät huippuyksikön  Facebook-sivulta ja Twitter-tililtä