Huippu-urheilun väkivaltaa ei pidä katsoa läpi sormien, urheiluoikeuden professori Antti Aine sanoo

Saako kiekkokaukaloon luistelevaa tai nyrkkeilykehään astuvaa urheilijaa vahingoittaa? Tekojen rangaistavuuteen vaikuttaa itsensä alttiiksi asettavan ihmisen antama suostumus.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 4/2023.

Miksi nyrkkeilijät eivät saa pahoinpitelysyytettä, vaikka takovat toisiaan, urheiluoikeuden professori Antti Aine Helsingin yliopistosta?

— Rikosoikeuden peruskysymyksiin kuuluu se, voiko loukatun antama suostumus poistaa teon oikeudenvastaisuuden ja siten myös rangaistavuuden. Urheilijoiden on vapaaehtoisesti otteluun osallistuessaan miellettävä, että osallistumisesta saattaa seurata ruumiinvammoja.

Mitä ratkaisee, onko jääkiekko-ottelun ruma taklaus rikosasia?

— Keskeinen seikka on se, ylitettiinkö tilanteessa lajille ominaiset voimankäytön rajat. Samalla on pohdittava, toimittiinko tilanteessa pelin säännöissä hyväksytyn päämäärän edistämiseksi vai oliko kyseessä irrallinen tapahtuma, joka ei edistä pelin päämäärää.

— Omana kysymyksenään arvioidaan, millaiseen voimankäyttöön pelaajien on mahdollista edellyttää ennalta varautuvan.

Mitä mieltä olet argumentista, jonka mukaan eri lajeilla on omat koodinsa ja omat kulttuurinsa ja esimerkiksi jääkiekkoon kuuluvat tappelut?

— Urheilu ei muodosta yhteiskunnassa erillistä saareketta. Puhuminen koodeista, lajikulttuureista tai vastaavista on ongelmallista, koska urheilun arvoperustan tulee olla linjassa muun yhteiskunnan kanssa.

Miksi jääkiekkotappeluista ei juuri koskaan tule edes poliisitutkintaa?

— Se on osaltaan työnjakokysymys. Moni urheilun ylilyönteihin liittyvä tapaus voidaan ratkaista itsesääntelyn eli kurinpitomenettelyiden kautta.

— Itsesääntely on tehokas tapa ohjata urheilua hyväksi katsottuun suuntaan, mutta selvät ylilyönnit on perusteltua viedä viranomaiskäsittelyyn.

— Rikosoikeudessa puhutaan ultima ratio -periaatteesta, jonka mukaan rikosoikeus on viimesijainen keino puuttua moitittavaksi katsottavaan käyttäytymiseen.

Runsaat kymmenen vuotta sitten Jokerien Semir Ben-Amor hyökkäsi ottelussa HIFK:n Ville Peltosen kimppuun ja sai pelikiellon lisäksi tuomion lievästä pahoinpitelystä. Mitä ajattelet tapauksesta?

— Tapaus oli varsin vakava, ja siitä keskusteltiin eduskuntaa myöten. Tämäntyyppisen huippu-urheilutapauksen kautta välittyy harrasteurheiluun ja nuorisourheiluun näkemys siitä, millainen toiminta on missäkin lajissa sallittua ja millainen selkeästi kiellettyä.

— On tärkeää, että huippu-urheilussa ilmenevään väkivaltaan suhtaudutaan asiaan kuuluvalla vakavuudella.

Asiantuntijamme vastaavat mieltä askarruttaviin arjen ongelmiin. Mistä aiheesta toivoisit tutkijan punnitun näkemyksen? Ehdota: yliopisto-lehti@helsinki.fi

 

Yliopisto-lehti on Helsingin ylipiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.