HELSUS ja Paulig yhteistyöhön: tavoitteena vähentää ruokahävikkiä toimitusketjun alkupäässä

Kansainvälinen ruokatalo Paulig ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS tutkivat yhteistyössä ruokahävikin määrää ja vähentämismahdollisuuksia raaka-aineiden alkuperämaissa. Tutkimusyhteistyön tavoitteena on selvittää nykytila ja löytää uusia keinoja vähentää ruokahävikkiä raaka-aineiden hankintaketjuissa.

– Päästäkseen tavoitteeseensa Paulig on pyytänyt tutkijoilta analyysia lähtötilanteesta ja tietoa, missä tuoteryhmissä ja raaka-aineissa ja miten ruokahävikkiä syntyy, toteaa yhteisen hankkeen johtaja, apulaisprofessori Hanna Tuomisto.   

– Kun lähtötilanne tiedetään, voidaan kehittää menetelmiä hävikin vähentämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on, että Pauligille syntyy selkeä näkemys siitä, mihin kohtiin arvoketjua toimenpiteet hävikin vähentämiseksi on kohdennettava, jotta vaikutus on mahdollisimman hyvä. Samalla voi löytyä uudenlaisia ideoita hyödyntää toimitusketjussa syntyviä sivuvirtoja. Hankkeesta on hyötyä kaikille ruoanvalmistajille.

Uutta tietoa hävikin synnystä

Pauligin ja Helsingin yliopiston yhteistyöstä syntyy uutta, kansainvälisesti vertaisarvioitua ja julkaistua tietoa siitä, mitkä arvoketjun alkupään osat ovat erityisen olennaisia eri tuoteryhmissä ja raaka-aineissa ruokahävikin syntymisen kannalta.

– Kattavaa tutkimusta hävikin synnystä ja sen vähentämisestä eri tuoteryhmissä ei vielä ole tehty, ja siksikin yhteinen tutkimus on laajasti ja myös akateemisesti kiinnostava, Tuomisto sanoo. – Tulokset ovat julkisia ja kaikkien käytettävissä. Tuloksia saadaan syksyyn 2021 mennessä.

50 % vähemmän ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä

Pauligin tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä arvoketjussaan 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämän tieteellisen ja puolueettoman tiedon pohjalta Paulig pystyy suunnittelemaan vaikuttavimmat raaka-ainekohtaiset toimenpiteensä ruokahävikin vähentämiseksi ja vahvistamaan asemaansa vastuullisuuden edelläkävijänä.

– Ruokahävikki on laaja ongelma ruoan koko arvoketjussa ja me Pauligilla haluamme olla aktiivisia ratkaisujen löytämisessä. Kehitämme jatkuvasti omaa ruokatuotantoamme ja etsimme innovaatioita, joilla vähennetään ruokahävikkiä tuotantoprosessissamme. Haluamme myös auttaa kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja. Tällä tutkimuksella saamme tutkittua tietoa siitä, miten voimme auttaa myös toimitusketjuamme vähentämään ruokahävikkiään, kertoo Lea Rankinen, Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja.

Hanketta johtaa kestävien ruokajärjestelmien apulaisprofessori Hanna Tuomisto maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta ja HELSUS:sta.  Mukana on myös yliopistotutkija Marja Roitto, joka Tuomiston ohjauksessa tekee ruokahävikkitutkimuksen ja akateemisen julkaisun aiheesta.

Lisätietoja:

apulaisprofessori Hanna Tuomisto, Helsingin yliopisto, HELSUS, 050 312 6089, hanna.tuomisto@helsinki.fi

vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen, Paulig, 041 539 4609,  Lea.Rankinen@paulig.com