Helsingin yliopistolle yli 4 miljoonaa euroa Pohjoismaiden tutkimukseen

Nordforsk on myöntänyt noin 4,3 miljoonaa euroa Reimagining Norden in an Evolving World –tutkimuskonsortiolle (ReNEW). Kuudesta yliopistosta koostuvaa konsortiota johtaa Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS. Konsortio tähtää strategiseen yhteistyöhön, jonka puitteissa syntyy uutta tietoa ja uusi tapa nähdä Pohjoismaat, sekä sisältä käsin että globaalista perspektiivistä.

Pohjoismaat ovat viime vuosikymmenen aikana herättäneet uudenlaista globaalia kiinnostusta. Pohjoismaiden kilpailukyky ja innovaatiot sekä tasa-arvo ja hyvinvointi ovat saaneet muun muassa Economist-lehden julistamaan Pohjoismaat seuraavaksi huippumalliksi, The Next Supermodel.

– Pohjoismaat ovat aina kärjessä kansainvälisissä mittauksissa, mutta emme ole itse pysähtyneet miettimään tämän arvoa ja merkitystä. Tätä pitäisi tutkia, sanoo konsortion johtaja, Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius Helsingin yliopistosta.

– Tarvitsemme asiantuntijoita, jotka pystyvät vastaamaan alati lisääntyvään kysyntään pohjoismaisen yhteiskuntamallin piirteistä, sekä tuottamaan kriittisessä hengessä uutta ja merkittävää tietoa Pohjoismaista.

Yhteiskuntatieteitä ja humanistista tutkimusta edustava konsortio kokoaa yhteen jo toimivia pienempiä tutkijayhteisöjä, kirjallisuustieteestä oikeustieteeseen. Konsortioon kuuluvat Helsingin yliopiston lisäksi Oslon yliopisto, Islannin yliopisto, Aarhusin yliopisto, Södertörnin yliopisto ja Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu. Poikkitieteellinen konsortio luo vahvoja yhteistyömuotoja tutkimuksen, maisteritason opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen saralla.

– Olemme pitkään tutkineet muuta maailmaa, mutta emme juuri tuottaneet tietoa omasta pohjoismaisesta yhteiskunnastamme. Se kiinnostaa maailmanlaajuisesti, toteaa Stadius

ReNEW:n tavoitteena on olla johtava huippututkimuksen ja –opetuksen keskus pohjoismaiden teemojen saralla. Tutkimusaiheita ovat mm. pohjoismainen yhteistyö, sukupuoli ja tasa-arvo, sosiaalipolitiikka, hyvinvointi ja työmarkkinat, pohjoismainen demokratia ja hallinto, monikulttuurisuus ja kotouttaminen sekä monimuotoisuus ja globalisaatio.

Lisätietoa:

Professori Peter Stadius

peter.stadius@helsinki.fi, +358504484081

Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS

Helsingin yliopisto mukana kolmessa Nordforsk -konsortiossa

Nordforsk on Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen organisaatio, joka rahoittaa ja edistää pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja tutkimusinfrastruktuuria. Nordforsk rahoitti kaiken kaikkiaan kuutta yliopistokonsortiota yli 18 miljoonalla eurolla Nordic University Hub -ohjelman puitteissa.

Helsingin yliopiston johtaman ReNEW:n lisäksi yliopisto on mukana NordPlant -konsortiossa, Nordic POP -konsortiossa ja Nordic Consortium for CO2 Conversion -konsortiossa.