Gentrifikaatio eli keskiluokkaistuminen Helsingissä on kaupunkisuunnittelun tulosta

Gentrifikaatio on ilmiö, joka koskee enemmän kuin vain asumista, ja se vaikuttaa kaupunkikehitykseen ja kaupunkilaisten arkielämään.

Kevin Drain selvittää väitöksessään ja siihen perustuvassa kirjassaan gentrifikaatiota Helsingin hyvinvointiyhteiskunnan kontekstissa.

Drainin mukaan Helsingissä asunto- ja hyvinvointipolitiikka toimii hyvin estääkseen asuinalueiden gentrifikaation pahimmat seuraukset. Kuitenkin muut gentrifikaation muodot, kuten paikallinen kaupunkisuunnittelu, ovat saaneet vauhtia pyrkimyksissään uudistaa kaupunkimaisemaa liike-elämän ja matkailun vaatimusten mukaisesti. 

Drain paljastaa väitöksessään järjestelmän, joka tukee haurasta tasapainoa asumisessa, mutta jossa paikallinen suunnittelu ei sitä tue. Hallinnon tasojen välinen jännite tulee näkyväksi, kun valtion hyvinvointi-interventiot toimivat rinnakkain paikallisen suunnittelun kanssa, joka pyrkii lisäämään muun muassa kulutuskohteita alueilla. 

– KELA-tuet, ARA-kodit ja yhteiskuntaluokkien sijoittuminen samoille alueille estävät alueiden eriytymistä. Valtion hyvinvointijärjestelmä tukee hyvin Helsingin keskustassa asuvia pienempituloisia asukkaita myös Kalliossa ja Punavuoressa, Drain toteaa. 

Kaupunkisuunnittelussa matkailu ja kulutus tärkeimmät tavoitteet

Helsingin kaupunkisuunnittelussa on ​​pyritty yhä enemmän visioon, joka nostaa matkailun ja kulutuksen ensisijaiseksi tavoitteekseen. 

Kaupungin strategiset tavoitteet hyötyvät gentrifikaatiosta, ja kaupungin uudistus- ja brändäyshankkeet näyttävät jopa kannustavan gentrifikaatioon. Kaupunki on toistaiseksi välttänyt gentrifikaatiota ja käyttää sen sijaan käsitteitä, kuten kestävyys tai elinvoimaisuus. 

Kestävyys- ja elinvoimaisuushankkeita ovat muun muassa Piritorin, Hakaniemen kauppahallin  ja Iso-Roobertinkadun peruskorjaukset, keskustan kävelykadut ja kesäkadut, ruokakulttuuristrategia sekä Helsingin kaupungin MyHelsinki- ja valtion VisitFinland-yksiköiden suoramarkkinointi turisteille. 

– Kun valtion hyvinvointistrategia keskittyy eriarvoisuuden vähentämiseen, Helsingin kaupunkisuunnitteludiskurssi suuntautuu kansainväliseen kilpailukykyyn.

Drainin mukaan tämän pitäisi olla suuren yleisön kannalta tärkeää, koska Helsingin kaupungin harjoittama gentrifikaatio uhkaa horjuttaa Suomen hyvinvointivaltion herkkää tasapainoa asumisen suhteen. 

– Helsingin kasvustrategiat ovat uhka suomalaiselle hyvinvointijärjestelmälle, koska kaupunki toivottaa gentrifikaation tervetulleeksi takaoven kautta. Työni tarjoaakin keinon tämän paradoksin ymmärtämiseen ja aiheen tuomiseen nykyajan keskusteluun.

Valtiotieteiden maisteri Kevin Drain väittelee Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa  4.5. klo 11.15 aiheesta Gentrification in a welfare state – The case of Helsinki. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, Suomen Laki-Sali, Yliopistonkatu 3. Väitöstilaisuutta voi seurata myös livestriimin välityksellä. 

Live stream

Väittelijän yhteystiedot 

www.kevindrain.com

Kevin.drain@helsinki.fi, kevdrain@gmail.com