Eriarvoisuuden monet muodot vaikuttavat maahanmuuttajan arkeen ja elinehtoihin

Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden tärkeä mitta on se, miten heikoimmassa asemassa olevia jäseniä kohdellaan, toteaa maahanmuuttoa ja pakolaisuutta tutkiva professori Lena Näre.

Mitä tutkit?

Tutkin maahanmuuttoa ja pakolaisuutta sekä muuttoliikkeisiin liittyviä yhteiskunnallisia muutoksia. Olen ollut erityisen kiinnostunut siitä, kuinka maahanmuuttajuuteen, pakolaisuuteen, rodullistamiseen ja oikeudelliseen asemaan liittyvät eriarvoisuuden muodot vaikuttavat ihmisten arkeen, työhön ja elinehtoihin.

Olen tutkinut myös maahanmuuttajien tekemää kotitalous-, hoiva- ja siivoustyötä Suomessa ja Italiassa. Nyt johdan monitieteistä tutkimushanketta, jossa tutkitaan epävarmaa ja epävirallista työtä Pohjoismaissa. Tähän kuuluu myös työ, jota tehdään digitaalisten alustojen välityksellä.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Nykyisillä työmarkkinoilla on paljon töitä, joissa maahanmuuttajat ovat yliedustettuina. Pääkaupunkiseudun siivoojista yli puolet on ulkomaalaistaustaisia. Viime vuosina yleistyneen digitaalisten alustojen välityksellä tehtävän palvelutyön, esimerkiksi ruokalähettityön, tekijöistä merkittävä osa on ulkomaalaisia.

Oleskelulupiin liittyvät byrokratia ja viiveet yhdistettynä syrjinnän eri muotoihin vaikuttavat ulkomaalaisten työntekijöiden arkeen ja asemaan työmarkkinoilla. Ne vaikuttavat myös perheenyhdistämisen mahdollisuuksiin eli oikeuteen perheeseen.

Tutkimuksemme avulla saamme tietoa moninaisista ja uusista eriarvoisuuden muodoista yhteiskunnassa. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden tärkeä mitta on se, miten yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia jäseniä kohdellaan.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Maahanmuuttotutkimus on monitieteistä tutkimusta. Sitä tehdään sekä hallinnon lähtökohdista käsin ja hallinnon tarpeita varten että kriittisesti, hallinnosta riippumatta, tutkijayhteisön parissa.

Iloitsenkin, että olemme saaneet EU-rahoitusta kuuden maan yhteiselle, riippumattomalle tutkimushankkeelle. Siinä analysoimme niitä yhteiskunnan rakenteellisia tekijöitä ja prosesseja, jotka tuottavat ja ylläpitävät epävarmoja työoloja, työntekijöiden hyväksikäyttöä sekä sysäävät maahanmuuttajia epäviralliseen oikeudelliseen asemaan.

 

Lena Näre on yhteiskunnan rakenteen ja sosiaalisen muutoksen tutkimuksen professori valtiotieteellisessä tiedekunnassa. 

Tutustu muihin uusiin professoreihin.