Digitaalisen informaatiolukutaidon edistämiseen pilottirahoitusta

Helsingin yliopisto ja Faktabaari kehittävät digitaalista informaatiolukutaitoa suomalaisedustajina eurooppalaisessa yhteistyössä 1,5 miljoonan euron rahoituksen turvin.

Pohjoismainen NORDIS-verkosto (Nordic observatory for digital media and information disorders) käynnistää 1. syyskuuta alkaen työnsä disinformaation tunnistamiseksi, analysoimiseksi ja torjumiseksi verkossa osana laajempaa eurooppalaista EDMO (European Digital Media Observatory) -yhteistyötä.

Verkoston suomalaisten jäsenten, Helsingin yliopiston ja Faktabaarin, erityisvastuuna on digitaalisen informaatiolukutaidon kehittäminen. Kaksivuotisen käynnistysvaiheen aikana pohjoismainen verkosto pyrkii vakiinnuttamaan ja laajentamaan toimintaansa.

Digitaalisen informaatiolukutaidon vahvistamiseksi Helsingin yliopiston viestinnän tieteenala jatkaa NORDIS-verkostossa tutkimusta, joka perustuu kahteen Suomen Akatemian rahoittamaan projektiin, viestinnällisiä oikeuksia tutkivaan konsortioon ja media-alustojen valtaa ja vastuuta tarkastelevaan projektiin sekä jo Faktabaarin kanssa tehtyihin havaintoihin.

– Nämä tutkimushankkeet ja havainnot painottavat kansalaisten kompetenssin tärkeyttä: sekä käytännön digitaitoja että ymmärrystä teknojättien toiminnasta, harhaanjohtavan verkkoviestinnän vaaroista ja toisaalta osallistumisen mahdollisuuksista, professori Mervi Pantti Helsingin yliopistosta kertoo.
 

Uudella opintojaksolla ymmärrystä disinformaatiosta

Viestinnän tieteenala jatkaa tutkimusta näistä teemoista sekä laatii opintojakson kriittisestä disinformaatiotutkimuksesta.

- Opintojakso varustaa tulevaisuuden viestinnän asiantuntijat analysoimaan ja ymmärtämään disinformaation syitä, strategioita ja seurauksia sekä keinoja sen vastustamiseksi, Pantti sanoo.

Faktabaari kehittää NORDIS-verkostossa rinnalla digitaalista informaatiolukutaitoa erityisesti opettajien ja kirjastoammattilaisten tueksi sekä edustaa suomalaista faktantarkistusosaamista uudessa pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa verkostossa.

- Hankkeen myötä pääsemme syventämään Helsingin yliopiston ja Faktabaarin jo tekemää kehitystyötä digitaalisen informaatiolukutaidon edistämiseksi erityisesti tutkijoiden, koulujen ja kirjastojen kanssa, Mervi Pantti ja Faktabaarin perustaja Mikko Salo toteavat.

- Koemme että digitaalinen informaatiolukutaito on digiajan vaatima uusi kansalaistaito. Pantti ja Salo tiivistävät.

Osaamista yhdistetään etenkin sosiaalisen median informaatiohäiriöissä

NORDIS-verkoston tavoitteena on Euroopan komission 1,5 miljoonan euron alkupääoman turvin syventää pohjoismaista yhteistyötä EDMO:n puitteissa. NORDIS kokoaa tutkimusta, kehittää media- ja informaatiolukutaitoa sekä faktantarkistusta uusimman tieteellisen tiedon valossa. Se yhdistää tutkijoiden, faktantarkistajien ja mediakasvattajien osaamista erityisesti sosiaalisen median informaatiohäiriöiden osalta. NORDIS on yksi kahdeksasta alueellisesta EDMO-verkostosta, jotka tulivat valituksi kesällä avoimessa kilpailussa. Alle neljännes kilpailuun osallistuneista hankkeista läpäisi tiukan ulkopuolisen hankearvioinnin.

NORDIS-verkoston yleistavoitteena on palvella pohjoismaisia yhteiskuntia nostamalla esiin uusinta tutkimustietoa disinformaation leviämisestä verkkoalustoilla ja kehittämällä faktantarkistus- osaamista. Vaikka pohjoismaille on ominaista kansalaisten korkea luottamus tiedotusvälineisiin, nekään eivät ole suojassa disinformaatiolta, korostaa NORDIS-verkoston johtaja, professori Anja Bechmann Aarhusin yliopistosta.

-Digitaalisessa ympäristössä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa virheellinen informaatio liikkuu nopeammin ja pidemmälle kuin koskaan ennen. Suuntaus on voimistunut parin viime vuoden aikana, kun sosiaalinen media on levinnyt edelleen maailmassa, Bechmann sanoo. Hän muistuttaa, että esimerkiksi Facebookin levinneisyysaste on Pohjoismaissa korkea.

NORDIS lanseerataan YK:n kansainvälisenä demokratiapäivänä 15. syyskuuta verkkotilaisuudella, jota seuraa mahdollisuus tavata tai haastatella myös hankkeen suomalaisia edustajia. Tilaisuuden järjestelyistä ja pilottihankkeen edistymisestä tiedotetaan Helsingin yliopiston ja Faktabaarin kanavilla. 

Seuraa myös www.twitter.com/nordishub 

Lisätiedot:

Professori (viestintä) Mervi Pantti, Helsingin yliopisto mervi.pantti@helsinki.fi +358294124780 Mikko Salo, puheenjohtaja, Avoin yhteiskunta ry (Faktabaari) mikko.salo@iki.fi +358405565050 Professori Anja Bechmann (Aarhus University), EDMO NORDIS -konsortion johtaja anjabechmann@cc.au.dk +4551335138 Twitter: @nordishub & @Faktabaari )