Data-analyytikko kiinnostui sukupuolikysymyksistä: etiopialaistutkija pyrkii tuomaan esiin paikallista tietoa tasa-arvosta

Etiopialaistutkija Aynalem Megersa on yksi afrikkalaistutkijoista, joille Helsingin yliopisto myönsi liikkuvuusapurahan kevääksi 2023.

– Todella antoisaa!

Näin vastaa Aynalem Megersa kysymykseen oleskelustaan Suomessa. Tämä etiopialaisen Addis Ababan yliopiston tutkija keskittyy työssään erityisesti naisiin ja heidän osallistumiseen työmarkkinoihin.

Megersa on ollut vierailevana tutkijana Helsingin yliopistossa helmikuusta lähtien. Hän on työskennellyt yhdessä Svenska social- och kommunalhögskolanin professori Elina Oinaan kanssa EDIT: tasa-arvo ja demokratia liikkeessä -hankkeessa, joka käynnistyi suomalaisten, etiopialaisten ja eteläafrikkalaisten kumppanien yhteistyönä jo vuonna 2018 mutta jota lykättiin pandemian vuoksi.

Hankkeessa tutkitaan, miten paikallisesti kiinnittynyttä ja merkityksellistä sukupuoliasioita koskeva opetus ja tutkimus ovat valikoiduissa afrikkalaisissa huippuyliopistoissa.

– Haluamme tarkastella myös toiminnan kontekstia. Tuoko yliopistoissamme tehtävä sukupuolentutkimus esiin afrikkalaisnaisten näkökulman, vaikutuksen ja roolin yhteiskunnan rakentamisessa? Tämä tarkastelutapa nimittäin puuttuu usein feministisestä kirjallisuudesta, jota leimaa länsimainen näkökulma.

Sukupuoli erottuu aina tilastoissa

Megersa alkoi tutkia sukupuolta oikeastaan sattumalta. Hän suoritti alun perin tilastotieteen kandidaatin ja tietojärjestelmätieteen maisterin tutkinnon ja toimi sitten data-analyytikkona.

Työskenneltyään useissa yhteiskuntatieteellisissä projekteissa hän huomasi, että sukupuoli oli aina joukosta erottuva muuttuja, joka vaikutti yhteiskunnallisia ilmiöitä koskeviin tuloksiin.

– Kiinnostuin kysymyksestä ja ajattelin, että minun kannattaa tarkastella sitä tulevassa tutkimuksessani. Väitöskirjani keskittyikin kehitystutkimukseen ja erityisesti sukupuoleen.

Megersa haluaa tuottaa tietoa ja tietämystä päätöksentekijöille. Hän haluaa osoittaa tutkimuksellaan, miten politiikka vaikuttaa sukupuolikysymyksiin, ja toivoo myös voivansa auttaa päättäjiä tekemään parempia päätöksiä. 

– Laitoksellani yliopistossa pyrimme suoraan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen esimerkiksi käymällä keskusteluja eri elämäntilanteissa olevien naisten ja tyttöjen kanssa. Koska keskusteluissa on usein sukupuolinäkökulma, ne vaikuttavat emansipaation tavoin sekä meihin että keskusteluihin osallistuviin naisiin.

Uutta yhteistyötä ja uusia näkökulmia

Vierailunsa aikana Megersa on ehtinyt aloittaa myös uusia yhteistyöhankkeita. Yhdessä professori Oinaan kanssa hän on hakenut ja saanut rahoitusta kansainvälisen kouluruokakoalition (School Meal Coalition) tutkimiseen.

YK:n Maailman ruokaohjelma ja Suomen hallitus perustivat koalition pandemian jälkeen, kun monet koulut eri puolilla maailmaa oli suljettu ja lukuisat lapset olivat jääneet vaille aterioita. Koalition tavoitteena on tukea kouluruokaohjelmien kehitystä maailmanlaajuisesti.

– Tutkimme koalition perustamisprosessia ja sen kohtaamia haasteita. Työskentelemme juuri täyttä häkää ja arvelemme tulosten valmistuvan jo kesäkuussa.

Oinas ja Megersa ovat hakeneet rahoitusta myös kouluruokailun vaikutuksia Etiopiassa tutkivalle hankkeelle. Tarkoituksena on tutkia tyttöjä ja heidän perheitään sekä sitä, miten kouluruoan saatavuus vaikuttaa kotitalouksien sosiaaliseen tilanteeseen, tulotasoon ja ruokahuoltoon.

– Olen iloinen ja tyytyväinen, että olen voinut tehdä nämä hakemukset vierailuni aikana ja voinut näin kehittää ja ylläpitää yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa.

Tasaveroiset kumppanit

Suurin ero Helsingin yliopiston ja Megersan kotiyliopiston välillä liittynee resursseihin.

– Erityisesti kirjasto ja kirjojen ja artikkelien saatavuus ovat parempia täällä. Olenkin pyrkinyt hyödyntämään niitä oleskeluni aikana.

Megersa kehuu Helsingin yliopiston työympäristöä ja -ilmapiiriä ja sanoo saaneensa paljon irti ajastaan. Hän on muun muassa osallistunut kahteen kansainväliseen konferenssiin vierailunsa aikana. 

– Olen muun muassa esitellyt erästä tutkimuslöydöstä yhdessä Elina Oinaan kanssa ja toivon pääseväni vielä esittelemään toistakin ennen lähtöäni. Näin saan palautetta muilta täällä toimivilta tutkijoilta, mikä on mielestäni erityisen arvokasta.

Megersa arvostaa myös sitä, että yhteistyö Helsingin yliopiston ja sen tutkijoiden kanssa perustuu tasaveroiseen kumppanuuteen. Hän uskoo, että yliopisto on aidosti sitoutunut vahvistamaan yhteistyötä afrikkalaisten yliopistojen kanssa.

– Käynnistettyä hanketta suunnitellaan yhdessä, ja kehitämme tutkimusta yhdessä. Tämä on mielestäni tärkeää. Toivonkin, että yhteistyömme jatkuu vielä pitkään.

 

Lue lisää:

Nuorten tutkijoiden Afrikka-liikkuvuusohjelma

Kolmivuotinen pilottiohjelma tukee nuoria lahjakkaita afrikkalaisia tutkijoita ja tuo heidät yhteen Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Ohjelma tarjoaa 3–10 kuukauden mittaisia apurahoja (3400 €/kk) vierailuun Helsingin yliopistoon.  

Kestävyys on ohjelman keskiössä, ja ohjelma kiinnittyykin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikissa hakemuksissa tulee olla yhteys yhteen tai useampaan kestävän kehityksen tavoitteeseen.  

Ohjelman toinen haku päättyi juuri ja kolmas, viimeinen, haku käynnistetään keväällä 2024. 

Lue lisää