Allergiaa esiintyy selvästi vähemmän lapsilla, joilla on vanhempia sisaruksia

Allergia- ja astmalääkkeiden käyttö oli huomattavasti vähäisempää lapsilla, joilla oli vanhempia sisaruksia sekä esikoisilla, joiden ikäero nuorempiin sisaruksiin oli pieni.

Sisarusten kanssa eläminen erityisesti ensimmäisinä elinvuosina suojaa lasta allergisilta sairauksilta.

– Tulokset antavat vahvaa tukea mikrobiomihypoteesille astma- ja allergiaoireiden selittäjänä, toteaa hankkeen toinen vastuututkija Heta Moustgaard Kelasta.

Helsingin yliopiston ja Kelan tutkimus perustui yli puolen miljoonan vuosina 1995–2004 syntyneen suomalaislapsen aineistoon. Tutkimuksessa allergisen nuhan, atooppisen ihottuman, astman ja vaikeiden allergisten reaktioiden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden ostotodennäköisyyttä tarkasteltiin 0–15-vuotiailla suomalaisilla sisarusten lukumäärän, syntymäjärjestyksen ja sisarusten ikäeron mukaan.

Tutkimuksessa huomioitiin useita tekijöitä kuten synnytystapa ja asuinympäristö

Helsingin yliopiston tutkimuksessa testattiin mikrobiomihypoteesia, jonka mukaan sisarusten aiheuttama mikrobialtistus suojaa astman ja allergioiden kehittymiseltä. Jo pitkään on tiedetty, että esikoisilla ja ainoilla lapsilla on muita enemmän allergisia sairauksia.

– Aiemmissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole voitu sulkea pois muita selittäviä tekijöitä, kuten keisarileikkausten, asuinympäristön ja geneettisten erojen vaikutuksia, kertoo hankkeen toinen vastuututkija Juha Luukkonen Helsingin yliopistosta.

Analyyseissa huomioitiin useita yhteyttä sekoittavia tekijöitä, kuten synnytystapa, asuinpaikan kaupunkimaisuus ja perheen sosioekonominen asema, sekä sisarusvertailun avulla kaikki sisarusten jakamat geneettiset tekijät ja ympäristötekijät.

Tutkimus julkaistiin European Journal of Epidemiology -tiedelehdessä.
 

Lisätietoja:
Juha Luukkonen
juha.x.luukkonen@helsinki.fi

Heta Moustgaard
Puh. 050 552 5531
heta.moustgaard@kela.fi

Julkaisu:
Luukkonen, J., Moustgaard, H., Martikainen, P. et al. Does having siblings really protect against childhood atopic diseases? A total population and within-family analysis. Eur J Epidemiol (2024). https://doi.org/10.1007/s10654-024-01104-w

https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-024-01104-w