Aikakauslehti Nordic Studies on Alcohol and Drugs ja Helsingin yliopisto aloittavat yhteistyön

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen tieteellinen aikakauslehti Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) aloittaa yhteistyön Helsingin yliopiston kanssa 1. tammikuuta 2020.

– Tuleva yhteistyösopimus takaa aikakauslehden myönteisen kehityksen. Saamme käyttöömme enemmän tietoa, joka voi puolestaan muodostaa perustan politiikan kehittämiselle pohjoismaisessa yhteistyössä, sanoo Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen johtaja Eva Franzén.

Käytännössä yhteistyösopimus tarkoittaa, että päätoimittaja Matilda Hellmanista ja toimittaja Tom Kettusesta koostuva toimitus siirtyy yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan yhteyteen. Aikakauslehteä julkaisee edelleen Pohjoismainen hyvinvointikeskus, mutta nyt yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

– Koska Pohjoismainen hyvinvointikeskus on pieni organisaatio eikä tutkimuslaitos, on luonnollista etsiä yhteistyökumppaneita tieteellisille tuotoksillemme. Vertaisarvioidun aikakauslehden luonnollinen kotipaikka on tutkimuslaitos. Yliopistoympäristössä on kanavia ja yhteyksiä, joiden avulla NAD voi saada laajemman lukijakunnan ja vakaan tieteellisen jalustan, Eva Franzén kertoo.

Enemmän näkyvyyttä päihde- ja pelitutkimukselle

Myös valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaani Juri Mykkänen odottaa innolla yhteistyötä.

– Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on vahva addiktiotutkimuksen perinne ja elinvoimainen alan tutkimusryhmä, joten tässä mielessä pohjoismainen alan lehti sopii tiedekunnan profiiliin.

Hän huomauttaa, ettei ole kovin yleistä sijoittaa tieteellisen lehden toimitusta yliopiston yhteyteen.

– Teemme NAD:n kanssa poikkeuksen, koska yliopistolla on paremmat mahdollisuudet taata korkeatasoinen toimitustyö kuin mitä alkuperäisellä taustaorganisaatiolla oli. Päätöstä helpotti se, että toimitus saa rahoitusta ulkopuolelta ja että lehteä julkaistaan Open Access -periaatteella.

– Toiveissa on, että NAD omalta osaltaan lisää Helsingin yliopiston addiktiotutkimuksen näkyvyyttä, avaa uusia mahdollisuuksia tutkimushankkeiden valmisteluun ja houkuttelee ulkomaisia tutkijoita yhteistyöhön Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Näihin tavoitteisiin pääsemiseen ei pelkkä lehden toimituksen sijoittaminen Helsingin yliopistoon vielä riitä, vaan tarvitaan muuta aktiivista toimintaa, johon lehti voidaan luontevasti liittää tai jossa lehti voi olla järjestävänä osapuolena, Juri Mykkänen sanoo.

Tällaisen yhteistyön mahdollistaa se, että lehden päätoimittaja Matilda Hellman on myös Helsingin yliopistossa toimivan Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskuksen (CEACG) johtaja. Aikakauslehden toimitus sijaitsee fyysisesti CEACG:n yhteydessä vuodenvaihteesta alkaen.

Matilda Hellman uskoo, että uusi yhteistyö profiloi sekä Pohjoismaista hyvinvointikeskusta että yliopistoa hyödyllisellä tavalla:

– Toimitusta vahvistaa se, että lehden uudessa työyhteisössä on ihmisiä, jotka päivittäin työskentelevät tieteellisen julkaisemisen parissa jossakin muodossa. Olemme kuitenkin jatkossakin tiiviissä yhteydessä Pohjoismaiseen hyvinvointikeskukseen ja koordinoimme toimintamme keskuksen kanssa. Alkavassa yhteistyössä on siksi kyse hyvin vakaasta sekä kansanterveys- ja päihdetutkimuksen alalle tärkeästä yhteistyöstä.

Tiede toimintatapojen kehittämisen perustana

Eva Franzén huomauttaa, että alkoholi, huumausaineet, doping, tupakka ja rahapelit vaikuttavat merkittävästi huonoon terveyteen ja puutteelliseen hyvinvointiin ja että tämän alan tuntemusta lisäävää tutkimusta todella tarvitaan.

– Aikakauslehti, jolla on pohjoismainen vertaileva painotus, voi hyödyttää toimintatapojen kehittämistä kaikissa viidessä Pohjoismaassa. Kaikissa maissa pyritään yhteiskuntaan, jossa ei käytetä huumaus- ja dopingaineita, jossa on vähemmän alkoholin aiheuttamia terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia ja jossa tupakoidaan vähemmän. Tieteeseen perustuva tietopohja on hyvän toimintatapojen kehittämisen ja käytännön edellytys.

 

Aikakauslehti on luettavissa ilmaiseksi verkossa:

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD)

https://journals.sagepub.com/home/nad

PopNAD-verkkosivustolla julkaistaan populaaritieteellisiä artikkeleita riippuvuudesta:

PopNAD.com

https://nordicwelfare.org/popnad/