Selvitys geotermisen energian syväreikäporaamisesta ohjeistaa lämpökaivohankkeiden riskien ennakoimisessa

Ympäristöministeriön tilaama, Helsingin yliopiston Seismologian instituutin ja Geologian tutkimus-keskuksen toteuttama selvitys geotermisen energian syväreikäporaamisen riskeistä valmistui.

Selvityksessä tuotettiin ohjeistusta, jota noudattamalla syviin lämpökaivohankkeisiin liittyviä riskejä on mahdollista ennakoida esimerkiksi kunnallisessa päätöksenteossa.

Selvityksessä annetaan ohjeita syvien lämpökaivohankkeiden tarvitsemista taustaselvityksistä, suunnitelmista, toteutuksesta sekä seurannasta.

Geotermisen energian syväreikäporaamisella tuotetaan kaukolämpöä kallioperään varastoituneesta energiasta. Energiaa tuotetaan menetelmillä, jotka perustuvat syväporaamiseen useiden satojen metrien, Suomen oloissa jopa kilometrien, syvyyteen. Syväreikäporaamiseen liittyvä tekniikka on uutta Suomessa.

Syvän geotermisen energian käyttöön on useita menetelmiä. Tehostetussa geometrisessä systeemissä käytetty, säröttämiseksi kutsuttu menetelmä aiheuttaa selvityksen mukaan pieniä maanjäristyksiä, joista suurimmat saatetaan havaita myös lähiympäristössä.

Selvitys geotermisen energian syväreikäporaamisesta, siihen liittyvistä ympäristönäkökohdista sekä riskienhallinnasta – Opastavaa tietoa lupaviranomaisille. Institute of Seismology, University of Helsinki. Reports S-68. Helsinki 2019. Marja Uski ja Kaiu Piipponen (toim.) 

 

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Annakaisa Korja, Helsingin yliopisto, Seismologian instituutti, anna-kaisa.korja@helsinki.fi, puh. 029 415 1606

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, teppo.lehtinen@ym.fi, puh 02952 50157

Johtava asiantuntija Teppo Arola, Geologian tutkimuskeskus, Geoenergia, teppo.arola@gtk.fi , puh. 029 503 2207