Omilla aurinkovoimaloilla katetaan yhä enemmän yliopiston energiantarpeesta

Euroopan kestävän kehityksen viikkoa vietetään 30.5.–5.6. Helsingin yliopisto on sitoutunut muun muassa lisäämään lähienergian käyttöönottoa, vähentämään energiankulutusta ja kannustamaan työmatkapyöräilyyn.

Kestävän kehityksen viikko (European Sustainable Development Week eli ESDW) 30.5.–5.6. on koko Euroopan yhteinen aloite, jolla edistetään ja tehdään näkyväksi kestävän kehityksen hankkeita ja projekteja. Helsingin yliopisto on mukana viikolla jo neljättä vuotta.

– Tarkoituksena on viikon aikana nostaa esiin niitä kestävän kehityksen toimenpiteitä, joita edistämme yliopistossa jatkuvasti, kertoo yhteyspäällikkö Tanja Remes.

Lisää uusiutuvaa lähienergiaa vuonna 2018

Yliopisto on sitoutunut esimerkiksi uusiutuvan lähienergian käytön lisäämiseen. Vuonna 2017 Viikin Infokeskuksen ja keskustakampuksen aurinkopaneelit sekä Lammin biologisen aseman hakevoimala tuottivat energiaa yhteensä 1900 megawattituntia, mikä vastaa noin yhtä prosenttia yliopistorakennusten energiankulutuksesta. Vuonna 2018 Viikin kampuksen aurinkovoimala laajenee myös Latokartanonkaaren ja Koetilantien rakennusten katoille ja aurinkoenergiaa saadaan hyödynnettyä yhä enemmän.

Syksyllä käyttöön otetun Tiedekulman peruskorjauksessa toteutettiin myös useita kestäviä ratkaisuja. Tiedekulman katolla on 95 aurinkopaneelia, jotka tuottavat parhaimmillaan 25 kWp (kilowattipiikkiä). Lisäksi peruskorjauksen jälkeen Tiedekulma käyttöveden lämmityksessä hyödynnetään muuntamon hukkalämpöä ja rakennuksen viilennyksessä käytetään kaukokylmää.

Kestävän kehityksen toimenpiteillä tähdätään muun muassa siihen, että yliopiston rakennusten energian- ja vedenkulutus pienenee kymmenellä prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

– Toimenpiteitä on useita muitakin, kuten kannustaminen työmatkapyöräilyyn ja tohtoreiden työelämään sijoittumisen parantaminen, lisää Remes.

Helsingin yliopisto toteuttaa kestävän kehityksen toimenpiteitään Sitoumus2050 -aloitteiden kautta. Sitoumus on suomalainen malli, jonka tavoitteena on auttaa kestävän kehityksen työn suunnitteluun ja tekemiseen.

Helsingin yliopiston Sitoumus 2050 -aloitteet

Työmatkoista terveellisiä ja vähäpäästöisiä

Yliopisto sitoutuu toteuttamaan terveellisten ja kestävien liikkumistapojen edistämiseksi toimenpideohjelman, jolla parannetaan sekä opiskelijoiden että henkilökunnan työmatkapyöräilyn edellytyksiä yliopistolla ja kannustetaan joukkoliikenteen käyttöön. Tavoitteena on edistää työhyvinvointia ja vähentää yliopistolaisten työmatkojen tuottamaa hiilijalanjälkeä.

Tehokkaampaa energian- ja vedenkäyttöä

Yliopisto vähentää rakennustensa energian- ja vedenkulutusta kymmenellä prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

Lisää uusiutuvaa lähienergiaa

Yliopisto sitoutuu selvittämään kaikissa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteissaan mahdollisuudet tuottaa uusiutuvaa energiaa rakennuksessa tai sen läheisyydessä.

Tohtoreiden osaaminen yhteiskunnan käyttöön

Yliopisto sitoutuu edistämään kouluttamiensa tohtoreiden sijoittumista työelämään.

Kestävä Kehitys Opetuksessa

Sitoumuksella edistetään yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin edistämällä sekä kestävän kehityksen opetusta kaikilla koulutusasteilla että opettajakoulutuksen kehittämistä opiskelijalähtöisesti.

Kestävä Kehitys Opetuksessa -kurssin tukeminen

Kemian Opettajankoulutusyksikkö sitoutuu tarjoamaan puitteet monitieteellisen opiskelijalähtöisen Kestävä Kehitys Opetuksessa -kurssin järjestämiseen.

 

Lisätietoa Sitoumus2050.fi -sivuilta

Euroopan kestävän kehityksen viikon kotisivut

Valtioneuvoston kanslia kutsuu mukaan Euroopan kestävän kehityksen viikolle