Fossiilisia polttoaineita tuetaan Suomessa monin verroin enemmän kuin uusiutuvaa energiaa — tukipolitiikkamme on Euroopan mustinta

Aurinkovoima ansaitsisi tutkijan mielestä kunnon tuen, ja ympäristölle haitallisia yritystukia olisi pitkän jahkailun jälkeen lopulta karsittava.

Uusiutuvan energian ja fossiilisten polttoaineiden tukien välillä on Suomessa Euroopan pahin epäsuhta. Me satsaamme menneisyyteen. Näin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vertailu tuntuu kertovan.

— Suomi ei tällä hetkellä käytännössä tue uuden uusiutuvan energian rakentamista, kertoo dosentti Kaisa Matschoss Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Tuulivoimaa tuettiin ennen vuotta 2017, mutta nyt uusi tuulivoima pärjää markkinaehtoisesti.

Suomi tuottaa yli 40 prosenttia energiasta uusiutuvilla, joten tukia ei tarvita niin paljon kuin muualla, Matschoss tulkitsee EU-maiden eroja. Parannettavaa silti on.

— Ympäristölle haitalliset yritystuet sekä turpeen verokohtelu selittävät lukuja. Näistä on pyritty tuloksetta eroon jo pitkään.

Uusiutuvien energiamuotojen tuet kohdistuvat meillä tutkimus- ja kehitystyöhön, eivät käyttöönottoon. Aurinkovoima ei ole saanut tukia koskaan. Matschoss toivoo päättäjiltä voimaa oikeudenmukaiseen energiasiirtymään. Ihmisiä tulisi auttaa murroskohdassa — erityisesti muuttotappioalueilla, joilla öljylämmityksen korvaaminen tuntuu kalliilta ja kannattamattomalta.

— Aurinkojärjestelmien hankkimiseen kohdistettu tuki helpottaisi alueellista eriarvoistumista.

Valtiovarainministerön mukaan Suomen tilanne ei tälläkään hetkellä ole niin musta kuin tilasto antaa ymmärtää. Ministeriö onkin lähettänyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle kritiikkiä vertailuun käytetyn datan valinnasta, kertoo Veli Auvinen ministeriön vero-osastolta. Käytetyt luvut eivät ole hänen mukaansa verojärjestelmien erilaisuuden vuoksi täysin vertailukelpoisia ja tilasto jättää huomioimatta uusiutuvan energian verotuet.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 3/22. 

Tieto valtiovarainministeriön esittämästä kritiikistä on lisätty tekstiin 20.4.2022 kello 17.25.