Yhdeksän apulaisprofessorin tai professorin tehtävää auki ruoka- ja metsätutkimuksen sekä kiertobiotalouden huippuosaajille

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on avoinna yhdeksän uusiutuvien luonnonvarojen kestävään ja vastuulliseen käyttöön sekä ilmiö- ja ratkaisukeskeiseen tutkimukseen liittyvää apulaisprofessorin tai professorin tehtävää.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on avoinna yhdeksän uusiutuvien luonnonvarojen kestävään ja vastuulliseen käyttöön sekä ilmiö- ja ratkaisukeskeiseen tutkimukseen liittyvää apulaisprofessorin tai professorin tehtävää.

– Tarjolla on mahdollisuus päästä tekemään todella merkityksellistä tiedettä, jonka avulla voidaan yhä paremmin ymmärtää ja tuottaa ratkaisuehdotuksia esimerkiksi monenlaisiin kansallisiin ja globaaleihin kestävyys-, ilmasto- ja hyvinvointihaasteisiin. Nyt avautuneet tehtävät liittyvät esimerkiksi kestävään ruoan tuotantoon, maataloustuotteiden markkinoihin ja politiikkaan, maankäyttöön sekä metsiin liittyvään liiketoimintaan, sanoo tiedekunnan dekaani Ritva Toivonen. 

– Haemme uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön parhaita osaajia osaksi monialaisista tieteentekijöistä koostuvaa yhteisöämme. Odotamme uusien rekrytointien tuovan tieteenalat ylittävää uutta osaamista, joka uudistaa ja edistää koko tiedekunnan opetusta ja tutkimusta.

Tehtävien aihepiireissä esiin nousevat globaalit metsät ja maankäyttö, hyönteiset niin pelloilla kuin metsässä, metsämaan ominaisuudet ja ravintoaineiden vaikutus ihmisen fysiologiaan ja terveyteen.

Tehtävät ovat haettavissa 30. maaliskuuta saakka.

Agroekologian apulaisprofessorin/professorin tehtävä

Globaalit metsät ja maankäyttö apulaisprofessorin/professorin tehtävä

Metsämaatieteen apulaisprofessorin/professorin tehtävä

Maatalousekonomian apulaisprofessorin/professorin tehtävä

Kuluttajatutkimuksen apulaisprofessorin/professorin tehtävä

Metsäalan liiketaloustieteen apulaisprofessorin/professorin tehtävä

Maatalousentomologian apulaisprofessorin/professorin tehtävä

Metsäentomologian apulaisprofessorin/professorin tehtävä

Ravitsemustieteen apulaisprofessorin/professorin tehtävä

Ura Helsingin yliopistossa