Vesiturvallisuuden asiantuntija Tarja Pitkänen ympäristöterveyden apulaisprofessoriksi Helsinki One Health -tutkimusverkostoon

Vesi on kaiken elämän edellytys. Vaikka puhtaan veden saatavuus tuntuu kehittyneissä maissa itsestäänselvyydeltä, sen turvaaminen muuttuvassa maailmassa vaatii jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. Helsinki One Health -verkostossa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) tätä työtä tekee tuore apulaisprofessori Tarja Pitkänen.

–Tutkimukseni tärkeimpänä tavoitteena on kehittää menetelmiä vesivarojen saastelähteiden tunnistamiseen ja osaltani auttaa turvallisen veden saatavuuden varmistamista kaikille. Tutkimusaiheita ovat esimerkiksi jätevesien, jätevesilietteiden ja lannan käsittelymenetelmien hygienisointitehokkuus osana kiertotalouden ratkaisuja, kuvailee Pitkänen.

Tällä hetkellä Pitkäsen aika kuluu koronaviruksen ja muiden tartuntatautien jätevesiseurannan parissa. Pitkänen sai syksyllä yhdessä HOH-apulaisprofessori Annamari Heikinheimon (HY, Ruokavirasto) ja dosentti Sami Oikarisen (TY) kanssa lähes kahden miljoonan euron rahoituksen WastPan-hankkeelle (THL:n uutinen), jossa tutkitaan ja kehitetään jätevesinäytteiden seurantaa varautumistyökaluksi pandemioihin. Pitkänen kertoo tästä työstä tiistaina 19.1.2021 klo 12 alkavassa, kaikille avoimessa COVID-19 -tutkimusseminaarissa.

Uusia haasteita ympäristöterveydelle tuo myös muuttuva ilmasto. Esimerkiksi kesäiset hellejaksot nostavat pintavesien lämpötiloja, mikä voi johtaa mikrobien massaesiintymisiin aiempaa useammin. Sateisuuden lisääntyessä eläintilojen valumavedet, taajamien hulevedet ja yhdyskuntien jätevedet voivat aiheuttaa aiempaa enemmän mikrobikuormaa pintavesiin.

Ympäristöterveyden perinteinen näkökulma, ympäristötekijöiden vaikutus ihmisten terveyteen, täydentyy ottamalla myös eläinten terveys huomioon.

– Ihmiset ja eläimet jakavat samat taudinaiheuttajamikrobit ja muuttuvan elinympäristön. Tälle pohjalle rakentuva One Health eli Yhteinen Terveys -lähestymistapa on oivallinen kehikko tutkimukselleni. Osana Helsinki One Health -verkostoa pääsen myös vahvistamaan tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välillä esimerkiksi terveydensuojeluun ja tartuntatautien torjuntaan liittyvissä asioissa, Pitkänen kertoo.

Tarja Pitkänen opiskeli ympäristötiedettä Itä-Suomen yliopistossa ja tutki ympäristömikrobiologian väitöskirjassaan kampylobakteereita talousvesivälitteisten epidemioiden aiheuttajana. Valmistuttuaan tohtoriksi Pitkänen työskenteli tutkijana Yhdysvaltain ympäristövirastossa ja palasi sieltä Kuopioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ympäristöterveyden ja erityisesti vesimikrobiologian asiantuntijaksi. Uudessa professuurissaan Pitkänen jatkaa Helsingin yliopiston ohella Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, joka liittyi hiljattain HOH-verkoston jäseneksi.

HOH Helsinki One Health –tutkimusverkosto toimii Helsingin yliopistossa ja yhdistää eläinten ja ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusta. HOH-verkostoa voit seurata Twitterissä @HelsinkiOne ja Facebookissa.