Uusi tutkimusinfrastruktuuri Suomen Instruct-keskus Instruct-ERIC-verkostossa avautuu tutkijoille

Jäsenyys Euroopan laajuisessa tutkimusinfrastruktuuri Instruct-ERIC:ssä edistää molekulaarisen biotieteiden tutkimusta Suomessa.

Integroidun rakennebiologian suomalainen tutkimusinfrastruktuuri avautui eurooppalaistutkijoille 14.2.2020, kun Suomen Instruct-keskus aloitti toimintansa Instruct-ERIC-tutkimusinfrastruktuurin osana.

Suomen Instruct-keskuksen perustaminen on osoitus suomalaisen integroidun rakennebiologian korkeasta tieteellisestä tasosta, tutkimusinfrastruktuurin ensiluokkaisesta laadusta ja sen sitoumuksesta tuottaa maailmanluokan palveluja Euroopan laajuiselle rakennebiologian tutkimusyhteisölle.

Helsingin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa toimiva uusi Instruct-keskus tarjoaa teknisiä ratkaisuja ja osaamista näytteiden valmistamisen, karakterisoinnin ja rakenteen määrityksen saralla.

Instruct-ERIC tarjoaa kaikkia rakennebiologian tutkimuksessa tarvittavia teknisiä ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita. Eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien tutkimuskeskustensa kautta Instruct-ERIC antaa mahdollisuuden tuettujen tutkimusvierailujen ja harjoittelujaksojen toteuttamiseen, järjestää koulutusta sekä jakaa tutkimukseen ja kehittämiseen suunnattuja apurahoja. Instruct-ERIC edistää integroivia tutkimusmenetelmiä mahdollistaen molekyylibiotieteiden huippututkimuksen ja teknologioiden kehitystyön, mistä hyötyy koko tiedeyhteisö. 

– Vuosien uurastuksen jälkeen oli hienoa saada Suomi vihdoin osaksi Instruct-ERIC-verkostoa vuonna 2019. Nyt Suomen Instruct-keskus on valmis tarjoamaan näytteenvalmistuksen ja rakennebiologian huippuluokan palveluita osana Instruct-verkoston palveluvalikoimaa, toteaa Suomen Instruct-keskuksen puheenjohtaja, professori Sarah Butcher Helsingin yliopistosta.  

– Mukana on ollut paljon tekijöitä, ja kiitos onnistumisesta kuuluu heille. Nyt kaikki suomalaiset alan työntekijät, tutkijat ja opiskelijat voivat hakea rahoitusta kaikkien Instruct-verkostoon kuuluvien tutkimuslaitosten edistyneiden tekniikoiden ja palveluiden sekä koulutus- ja liikkuvuusmahdollisuuksien hyödyntämiseen, sanoo puolestaan Suomen Instruct-keskuksen koordinaattori, dosentti Hanna Oksanen Helsingin yliopistosta.

– Jäsenyys Instruct-ERIC -tutkimusinfrastruktuurissa mahdollistaa huippututkimuksen, jonka vaikutus on suuri. Lisäksi jäsenyys edistää poikkitieteellisyyttä ja liikkuvuutta sekä suomalaistutkijoiden osallistumista eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin huippututkimusverkostoihin. Lisäksi se parantaa Suomessa tehtävän tutkimuksen kansainvälistä profiilia, sanoo Suomen Akatemian tiedeasiantuntija Marko Uutela, joka edustaa Suomea Instruct-ERIC-verkoston päättävässä elimessä.

– Suomen Instruct-keskuksen huippuluokan laitteistot ja asiantuntemus tarjoavat arvokkaan lisän Instruct-verkoston palveluvalikoimaan, kertoo Instruct-ERIC-verkoston koordinaattori Susan Daenke.

– Odotamme, että laajeneva yhteistyö Suomen integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuurin kanssa tuo mukanaan merkittäviä tutkimuslöydöksiä molekulaaristen biotieteiden alalla.

Lisää aiheesta verkossa: