Työelämäprofessori Lauri Hetemäki hakee tasapainoa luonnonvarojen eri käyttömuotojen välillä

VTT, dosentti Lauri Hetemäki on aloittanut maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan luonnonvarojen kestävän käytön ennakoinnin työelämäprofessorina tammikuussa 2021. Hän haluaa edistää kokonaisvaltaista, monen eri tieteenalan näkökulmien hyödyntämistä luonnonvaroihin liittyvien käytännön haasteiden ratkaisemisessa.

Tuore työelämäprofessori aikoo käyttää hyödyksi kolmen vuosikymmenen kokemustaan kotimaisista ja kansainvälistä tehtävistä, sekä niiden kautta saamiaan verkostoja. Hän pyrkii auttamaan tiedekuntaa opetuksessa, tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa ja rahoituksen haussa. 

– Erityisesti haluan tukea tiedekunnan ennakointiosaamista, tutkimuksen välittämistä päätöksentekijöille sekä verkottumista Euroopassa, Hetemäki sanoo.

Hän toimii työelämäprofessorin tehtävän ohella Euroopan metsäinstituutin (EFI) apulaisjohtajana. Viimeisen kuuden vuoden aikana hän on vastannut instituutin tieteeseen perustuvasta politiikkatuesta ja muun muassa koordinoinut tutkijoiden eurooppalaisille poliitikoille ja virkamiehille suunnattuja tutkimuksia ja selvityksiä ja vastannut ThinkForest science-policy -seminaarien järjestämisestä Brysselissä ja eri puolilla Eurooppaa.

VTT Lauri Hetemäki väitteli Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa kansantaloustieteestä vuonna 1996 ja on toiminut maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan dosenttina vuodesta 2015.

Suoraviivaisia ja yksinkertaisia vastauksia globaaleihin haasteisiin ei ole

Tällä hetkellä Hetemäkeä inspiroi erityisesti se, miten moninaisesti ja merkittävästi luonnonvara-ala voi auttaa vastaamaan ihmiskunnan suuriin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja monimuotoisuuteen. Tämä ei ole kuitenkaan helppoa ja edellyttää myös sellaisten käytäntöjen löytämistä, jotka auttavat samanaikaisesti maksimoimaan synergioita ja minimoimaan haittavaikutuksia luonnonvarojen eri käyttömuotojen välillä, kuten esimerkiksi biotalouden ja biodiversiteetin turvaamisen kesken.

– Yhdysvaltalainen toimittaja ja yhteiskuntakriitikko H.L. Mencken on todennut, että jokaiseen monimutkaiseen ongelmaan on ratkaisu, joka on selkeä, yksinkertainen ja väärä. Tämä toteamus tuleen usein mieleeni, kun kuulen suoraviivaisia ja yksinkertaisia vastauksia siihen, miten esimerkiksi metsäala voi vastata ilmastomuutoksen tai monimuotoisuuden haasteisin. Näen, että näihin vastaaminen edellyttää laajaa palettia eri toimia, jotka myös tulisi räätälöidä alueellisten olosuhteiden mukaan. Suomessa saatetaan tarvita eri toimia kuin esimerkiksi Hollannissa, Hetemäki kuvailee.

Työelämäprofessorina Hetemäki haluaa edistää kokonaisvaltaista ja monen eri tieteenalan perspektiivin hyödyntämistä luonnonvaroihin liittyvien käytännön haasteiden ratkaisemisessa. Useimmiten tämä edellyttää myös valmiutta hyväksyä kompromisseja luonnonvarojen eri käyttömuotojen välillä.

– Tänä aikana, jolloin asioita helposti polarisoidaan, tämä tarve vain korostuu, Hetemäki toteaa.

Työelämäprofessorikolmikko tiedekunnan verkostoitumisen ja tulevaisuuden tukena

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yhtenä strategisena osa-alueena on skenaarioiden ja ennakointimenetelmien soveltaminen luonnonvarojen kestävän kehityksen käytön opetuksessa ja tutkimuksessa.

Lauri Hetemäki tuo kokemuksensa ja verkostojensa avulla menetelmä- ja substanssiosaamista erityisesti uusiutuvien luonnonvarojen kansainvälisiin markkinoihin liittyvistä megatrendeistä ja eri tieteenalat ylittävistä sovelluksista.

– Tehtävä tukee täydellisesti myös tiedekunnassa jo toimivien kahden työelämäprofessorin, Ilmo Arosen ja Reetta Kivelän, tehtäviä. Näiden kolmen työelämäprofessorin vastuualueet on jaettu erityisesti tiedekunnan strategiaa ja tulevaisuusvisiota silmällä pitäen. Työelämäprofessorikolmikko tuo jokainen omalla vastuualueellaan tiedekuntaan erityislaatuista osaamista ja antaa opetukseen monipuolista ja toinen toistaan täydentävää työelämärelevanssia. Samalla työelämäprofessorit avaavat tiedekunnalle sellaisia verkostomahdollisuuksia, joita sillä ei ole aiemmin ollut, tai jotka ovat kaivanneet vahvistamista ja uutta vauhtia, kuvailee tiedekunnan dekaani Ritva Toivonen.  

Työ­elä­mä­pro­fes­so­rit yli­opis­ton tut­ki­muk­sen, ope­tuk­sen ja elin­kei­noe­lä­män yh­dis­tä­ji­nä

Työelämäprofessorin tehtävään Helsingin yliopistossa voidaan ottaa tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta. Tehtävä täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen. Työelämäprofessori työskentelee osa-aikaisena varsinaisen oman tehtävänsä ohella. Hetemäen tehtävä on kolmivuotinen ja sen laajuus on 40 prosenttia työajasta.

Yhteystiedot

Lauri Hetemäen CV lyhyesti
  • Metsäntutkimuslaitos. Tutkija 1987-1996, erikoistutkija 1997-2011
  • University of California, Berkeley. Vieraileva tutkija 2001-2002
  • International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Vieraileva tutkija useita kertoja 2001-2004
  • Itä-Suomen yliopisto. Metsäalan ennakoinnin professori 2012-2016
  • Euroopan metsäinstituutti (EFI). Tutkimusohjelman päällikkö 2011-2014, apulaisjohtaja 2015-2021
  • Metsäalan tutkimusten ja selvitysten koordinointi, kirjoittaminen ja välittäminen päätöksentekijöille Suomessa ja Euroopassa