Tutkimus löysi uusia koirien ihosairauksiin liittyviä riskitekijöitä

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä kyselytutkimuksessa löydettiin pentuajan ruokintaan liittyviä riskitekijöitä, jotka vaikuttavat atooppisen dermatiitin eli atopian puhkeamiseen aikuisiällä. Jos emän tiineysajan tai pennun kahden ensimmäisen elinkuukauden ruokavalio sisälsi lihapitoista raakaa ruokaa, esiintyi pennuilla huomattavasti vähemmän atopiaa aikuisiällä.

Tutkimuksessa analysoitiin sekä tiineysaikaa että syntymänjälkeistä pentuaikaa. Tuloksia on mahdollista hyödyntää tulevissa kliinisissä tutkimuksissa, kun etsitään keinoja ehkäistä ympäristövaikutusten osuutta tämän monitekijäisen sairauden puhkeamisessa.

DOGRISK-ryhmän toteuttamaan, koiranomistajille suunnattuun kyselyyn on vastannut jo yli 12 000 omistajaa. Kerätyn tiedon avulla voidaan etsiä sekä muokattavia että muuttumattomia riskitekijöitä erilaisille sairauksille, kuten atopialle eli atooppiselle dermatiitille. Jo aiemmin on raportoitu muuttumattomista riskitekijöistä, kuten kuinka emän atopian ja turkin väritys (koiralla on enemmän kuin 50% valkoista karvaa) liittyvät koiran atopiariskiin. Omistajien kannalta kiinnostavia ovat erityisesti muokattavat riskitekijät, kuten ulkoilu ja ruokavalio, joihin vaikuttamalla voisi ehkäistä koiransa riskiä sairastua.

Muokattavista tekijöistä merkittävin vaikutus tutkimuksessa oli tiineys- ja pentuajan ruokavaliolla. Jos emän tiineysajan tai pennun kahden ensimmäisen elinkuukauden ruokavalio sisälsi lihapitoista raakaa ruokaa, esiintyi pennuilla huomattavasti vähemmän atopiaa aikuisiällä. Myös myöhemmän pentuiän (2-6 kuukauden ikäisenä) raaka lihapitoinen ruoka vaikutti suojaavan atopiaa vastaan, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

– Tutkimuksessa raakaa lihapitoista ruokavaliota verrattiin kuivamuonaan, joten toisin sanoen kuivamuonan syöttäminen tiineysaikana tai pienenä pentuna osoittautui merkittäväksi riskitekijäksi aikuisiällä puhkeavaan atopiaan, toteaa DOGRISK-ryhmän tutkijatohtori Manal Hemida.

– Tässä vaiheessa on mahdoton sanoa, johtuvatko tutkimuksessa löydetyt erot ruokavalioiden erilaisesta prosessoinnista, siitä että kuivamuona sisältää paljon hiilihydraattia ja raakaruoka ei, vai ruokavalioiden eroista proteiinin ja rasvojen laadussa sekä määrässä, jatkaa Hemida.

Lisäksi tutkimuksessa nousi esiin atopialta suojaavina tekijöinä emän madotus tiineyden aikana, pienten pentujen pitäminen auringonvalossa ainakin tunnin päivässä, ulkoilu maa- tai nurmialustalla, pysyminen normaalipainoisena sekä koiran jääminen synnyinperheeseensä loppuiäksi.

– Nämä tulokset viittaavat vahvasti syy-seuraussuhteeseen, joka tulisi kuitenkin todistaa kliinisellä ruokintakokeella, sanoo professori Anna Hielm-Björkman, DOGRISK-tutkimusryhmän johtaja.

Alkuperäinen artikkeli:

Hemida M, Vuori KA, Salin S, Moore R, Anturaniemi J, Hielm-Björkman A (2020) Identification of modifiable pre- and postnatal dietary and environmental exposures associated with owner-reported canine atopic dermatitis in Finland using a web-based questionnaire. PLOS ONE 15(5): e0225675. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225675

Lisätietoja