Todennäköisyyspohjainen menetelmä auttaa: sidosryhmien erilaiset mielipiteet paremmin mukaan ympäristöpäätösten tekoon

Tutkijoiden kehittämällä menetelmällä voidaan tuoda esille sidosryhmien mielipide-erot, mutta samalla myös kehittää keskinäistä ymmärrystä. Todennäköisyyspohjainen menetelmä voi auttaa luomaan kattavampia suunnitelmia päätöksenteon tueksi, kun eri osapuolten näkemykset ovat ristiriidassa keskenään.

Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskus Luken tutkijat ovat kehittäneet todennäköisyyspohjaisen, Bayes-laskentaan perustuvan menetelmän, jonka avulla voidaan huomioida useiden jopa hyvin eri mieltä olevien sidosryhmien arvoja tai mielipiteitä osana päätöksentekoprosessia.

– Menetelmän avulla voidaan visuaalisesti tuoda esille sidosryhmien mielipide-erot. Toisaalta tällä pystytään myös kehittämään sidosryhmien keskinäistä ymmärrystä, sanoo tohtorikoulutettava Mirka Laurila-Pant Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta. 

Ihmisten sitoutuminen ympäristöpäätöksiin voi vaikuttaa siihen, miten pitkälle he ovat valmiita noudattamaan ympäristöön liittyviä sääntöjä ja säännöksiä. Sitoutumista voidaan tiivistää ottamalla sidosryhmät mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Yksimielisyyden saavuttaminen saattaa kuitenkin olla työlästä, koska eri sidosryhmillä voi olla omat, usein vastakkaiset näkökulmansa ja tavoitteensa. 
 
– Yritämme vastata haasteeseen tällä uudella menetelmällä, summaa Laurila-Pant.   

Tutkijat havainnollistivat menetelmää merialuesuunnitteluesimerkin kautta.

– Merialuesuunnittelussa on tehtävä päätöksiä siitä, miten eri ihmistoimintoja sijoitetaan alueelle. Vaikutukset kohdistuvat siis sekä ympäristöön että paikallisiin ihmisiin. Kehittämämme todennäköisyyspohjainen menetelmä voi auttaa luomaan kattavampia suunnitelmia päätöksenteon tueksi, kun eri osapuolten näkemykset ovat ristiriidassa keskenään, Laurila-Pant toteaa.

Tutkimus on tehty Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskus Luken tutkijoiden yhteistyönä. Tutkimuksen alkuperäinen idea on TOPCONS-hankkeesta, mutta artikkeli kirjoitettiin yhteistyössä DENVI-tohtoriohjelman myöntämän rahoituksen ja WISE-hankkeen kanssa. 

 

Artikkeli: 

Laurila-Pant, M., Mäntyniemi, S., Venesjärvi, R., & Lehikoinen, A. (2019). Incorporating stakeholders' values into environmental decision support: A Bayesian Belief Network approach. Science of The Total Environment, 134026.  DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134026