Suomen eliölajien luettelo on julkaistu ensimmäistä kertaa

Suomen Lajitietokeskus on julkaissut ensimmäistä kertaa Suomen eliölajien luettelon. Luetteloon on koottu yli 40 000 lajinimeä, ja se kattaa Suomessa esiintyvien kalojen, hyönteisten, hyppyhäntäisten, sammakkoeläinten, lintujen, putkilokasvien, sammalten ja monien muiden eliöiden nimistön.

Suomen Lajitietokeskus on julkaissut ensimmäistä kertaa listan Suomen eliölajeista.

Lajitietokeskus ylläpitää Suomen kansallista lajiluetteloa, joka on julkisesti käytettävissä Lajitietokeskuksen Laji.fi-portaalin kautta. Portaalin tietokanta on kuitenkin dynaaminen: sen tietosisältö voi muuttua päivittäin, kun tietoja täydennetään ja pidetään ajan tasalla.

Lajiluetteloon viittaaminen muissa julkaisuissa on vaikeaa, koska viitattavat tiedot saattavat muuttua viittaushetken jälkeen. Ratkaisuna tähän ongelmaan lajiluettelosta julkaistaan jatkossa määrävälein viittauskelpoinen versio, jonka tietosisältö ei muutu julkaisuhetken jälkeen.

Nyt julkaistu Lajiluettelo 2018 on historian ensimmäinen vuosiversio Suomen eliölajien luettelosta – Suomessa esiintyvien kalojen, hyönteisten, hyppyhäntäisten, sammakkoeläinten, lintujen, putkilokasvien, sammalten ja monien muiden aitotumaisten monisoluisten eliöiden nimistö on koottu nyt ensimmäistä kertaa yhdeksi luetteloksi. (Luettelon ulkopuolelle jäävät siis tumattomat yksisoluiset eliöt kuten esimerkiksi jotkin bakteerit ja arkeonit.)

Ensimmäisessä vuosiversiossa ovat mukana lajit ja lajia alemmat taksonit. Taksoneita ovat kaikki biologisessa luokittelussa erotetut ja nimetyt eliöryhmät. Lajitason taksoneita luettelossa on yli 40 000.

Luettelo on asiantuntijoille ja harrastajille tarkoitettu referenssi, jossa taksonit ovat aakkosjärjestyksessä. Luettelossa on mukana koko tietokantaan tallennettu ylempi hierarkia, jotta luetteloa voi rajata mahdollisimman monin tavoin. Esimerkiksi nisäkkäiden luetteloa pääsee selaamaan rajaamalla luokkasarakkeen hakuehdoksi ”Mammalia” ja äyriäisten luettelon saa esille rajaamalla alajaksosarakkeen hakuehdoksi ”Crustacea”.

Luettelossa jokaiselle taksonille on myös annettu uniikki tunniste, joka ei muutu, mikäli lajikäsitys ei muutu. Lajiluettelo 2018 yhdistää vuoden 2019 alussa olleet lajikäsitteet käytössä olleisiin nimiin. Lajiluettelon tulevissa versioissa tunnisteiden avulla on mahdollista seurata nimistön ja luokittelun muutoksia. Jos luettelon kahdessa eri versiossa on sama nimi ja sama tunniste, se tarkoittaa, että nimessä ja lajirajauksessa ei ole tapahtunut muutosta luetteloiden julkaisemisajankohtien välillä.

Luetteloa on koostettu vuodesta 2013 kokoamalla eri tahojen ylläpitämiä luetteloita yhdeksi luetteloksi Lajitietokeskuksen taksonomiseen eli eliöiden tieteellisen luokittelun tietokantaan. Tietokantaan kootaan ajantasainen tieto Suomessa esiintyvistä eliölajeista, niiden nimistöstä, esiintymisestä sekä biologisista ja hallinnollisista ominaisuuksista kuten uhanalaisuustiedoista.

Kaikki lajeista Lajitietokeskuksen tietokantaan tallennettu tieto ei ole mahtunut mukaan luetteloon. Synonyymit ja muut lajiin liittyvät tiedot voi hakea Laji.fi-portaalista lajikorteilta (esim. japanintatar: https://laji.fi/taxon/MX.38240).

Lajiluettelo on ladattavissa osoitteesta: https://laji.fi/lajiluettelo

Suomen Lajitietokeskuksen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston alainen Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Lue lisää: Kuka di­gi­toi­si luon­non – 13 mil­joo­naa näy­tet­tä odot­taa ku­vaa­jaa