Ravihevosten jalostusvalintaan uusia ulottuvuuksia

Ravihevosten jalostusvalinta sai uusia näkökulmia MMM Mari Suontaman Helsingin yliopistossa 24.8.2012 tarkastettavasta väitöskirjasta, jossa hän tutki mitä ominaisuuksia eri-ikäisillä hevosilla kannattaa käyttää valintakriteerinä, kun jalostustavoitteena on ravikilpailujen aika ja vuosittainen voittosumma.

Suontama tutki varsojen ja virallisesti jalostukseen hyväksyttyjen kantakirjahevosten mitattavien ja näyttelyssä arvosteltavien ominaisuuksien ja ravikilpailumenestyksen perinnöllisyyttä sekä niiden keskinäisiä yhteyksiä. Tutkimus koski sekä suomenhevosia että lämminverisiä ravihevosia.

– Ravihevosen tärkein jalostustavoite on ravikilpailuissa menestyminen. Jalostus ravikilpailuajan ja voittosumman perusteella on tehokasta jalostusindeksivalintaa käyttäen, sillä kilpailumenestys periytyy kohtalaisen korkeasti. Arvosteltavia rakenne- ja liikeominaisuuksia pidetään tärkeinä kestävyyden ja käyttökelpoisuuden jalostuksen kannalta, Suontama kertoo.

Hevosten koko periytyy vahvasti. Näyttelyissä arvosteltavat rakenne-, luonne- ja liikeominaisuudet ovat heikommin periytyviä kuin rungon mitat.

– Jalostusvalinta ravimenestyksen suhteen suosii suurikokoisempia yksilöitä. Korkeimmat geneettiset yhteydet ravikilpailutulosten kanssa löydettiin varsojen tyypille, raviliikkeille ja näyttelypalkinnolle sekä kantakirjahevosten luonteelle ja liikkeille, Suontama kertoo.

Jalostus ravikilpailumenestyksen suhteen edistää arvosteltavia ominaisuuksia, vaikka niitä ei suoranaisesti huomioitaisikaan valinnassa. Tutkimuksen mukaan arvosteltavien ominaisuuksien valinnan varmuus kuitenkin lisääntyy, kun ne huomioidaan jalostusindeksivalinnassa yhdessä ravikilpailutulosten kanssa.

Arvosteltavat ominaisuudet jalostusindeksiin

Tutkimuksen mukaan näyttelyissä arvosteltavista ominaisuuksista saadaan jalostuksessa suurin hyöty ennen yksilön omaa kilpa-uraa, lyhyemmän sukupolven välisen ajan kautta. Tätä valintaa olisi mahdollista soveltaa keinosiemennysjalostuksessa oleville nuorille oriille käyttämällä jalostusindeksissä hevosen ja sen sukulaisten varsanäyttelyominaisuuksia sekä sukulaisten ravikilpailutuloksia.

– Varsojen arvosteltavat ominaisuudet ovat parempia jalostusarvostelussa kuin kantakirjahevosten, koska ne ovat vähemmän valikoituneempia ja eläinten väliset perinnölliset erot ovat suurempia kuin kantakirjahevosilla. Tutkimuksen mukaan kantakirjaominaisuudet on mahdollista korvata varsanäyttelyiden ominaisuuksilla, Suontama kertoo.

Jalostusvalintaan on suositeltavaa kehittää nykyistä yksityiskohtaisemmat arvostelukohteet tehokkaampien rakenneominaisuuksien luomiseksi, koska arvosteltaviin ominaisuuksiin vaikuttavat suuresti ei-geneettiset tekijät, kuten hevosen ikä, sukupuoli, vuodenaika, arvosteluvuosi ja hevosjalostusliitto.

– Tämä tarkoittaa näyttelyominaisuuksien, kuten jalan rakenteen, jakamista pienemmiksi arvostelukohteiksi, jolloin geneettiset erot saattavat tulla paremmin esille. Näin saadaan yksityiskohtaisempaa ja hyödyllisempää tietoa jalostusarvosteluun, väittelijä kertoo.

MMM Mari Suontama väittelee 24.8.2012 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Genetic analysis of foal and studbook traits in selection for racing performance in trotters. Väitöstilaisuus järjestetään Metsätieteiden talon Raision tutkimussäätiön salissa (B2) osoitteessa Latokartanonkaari 7. Vastaväittäjänä on professori Gunnar Klemetsdal (Norwegian University of Life Sciences) ja kustoksena on professori Aila Vanhatalo.

Väitöskirja julkaistaan Maataloustieteiden laitoksen julkaisuja -sarjassa ja se on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Mari Suontama TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä