Puukerrostalojen rakentamiseen tarvitaan hyviä liiketoimintamalleja ja uusia toimijoita

Puukerrostalojen tulevia asukkaita kiinnostaa tietää lisää rakentamisen materiaaleista ja puun erityisominaisuuksista. Vailla parempaa tietoa moni kuitenkin suhtautuu puuhun rakennusmateriaalina yhä epäillen. Yrityksiltä odotetaan samalla tiiviimpää yhteydenpitoa asukkaisiin rakennusvaiheessa.

Puukerrostalojen rakentaminen on Suomessa vielä vähäistä, mutta Ruotsissa niiden markkinaosuus on noussut jo kymmeneen prosenttiin. Osuuden odotetaan edelleen nousevan, ja vuoden 2025 ruotsalaisennuste on, että jopa puolet valmistuvista kerrostaloasunnoista on puurakenteisissa taloissa.

– Rakentamisen tekniset haasteet on jo pitkälti saatu ratkaistua, ja alalle on onnistuttu luomaan uusia, toimivia teknologisia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja, toteaa apulaisprofessori Tomas Nord Linköpingin yliopistosta.

Tekniset ratkaisut ovat kuitenkin vain osa puukerrostalorakentamisen prosessia. Käyttäjälähtöisyyttä puurakentamisen bisnesekosysteemeissä tutkivan KäPy-hankkeen puoliväliin mennessä on käynyt ilmi, että tulevat asukkaat eivät juuri tunne puukerrostalojen erityisominaisuuksia.

Vaikka rakennusmateriaalin merkitys asumisvalinnoissa on yleensä melko pieni, puukerrostaloihin muuttavat asukkaat ovat kiinnostuneita tietämään enemmän puun ominaisuuksista.

Kiinnostus materiaaleihin ja muihin asumisen ratkaisuihin edellyttää rakennusyrityksiltä aktiivista yhteydenpitoa tuleviin asukkaisiin. Myös yritysten tulisi panostaa asukkaiden tarpeiden selvittämiseen asuntojen suunnittelussa, ja toisaalta tehostaa yritysten keskinäistä tiedonvaihtoa, jotta liiketoiminta tehostuu..

– Lisäksi on ilmeistä, että Ruotsin mallia seuraten Suomeen tarvitaan hyviä liiketoimintamalleja ja uusia toimijoita, toteaa KäPy-hankkeen johtaja professori Anne Toppinen Helsingin yliopistosta.
___________

KäPy-tutkimushanke jatkuu syyskuuhun 2019 asti. Tutkimustuloksia verrataan Ruotsissa, Itävallassa ja Kanadassa saatuihin tuloksiin.