Professori edistää ympäristöystävällisten kaupunkien rakentamista

Päättäjät ymmärtävät entistä paremmin kaupunkiluonnon monimuotoisuuden arvon ja alkavat myös toimia tutkimustiedon pohjalta, iloitsee Ian MacGregor-Fors.

Mitä tutkit?

Minulla on laaja kirjo kiinnostuksenkohteita, ja valtaosa niistä liittyy kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen. Olen kiinnostunut kaupunkeihin liittyvistä luonnon monimuotoisuuden kaavoista ja prosesseista, joiden avulla pystymme ymmärtämään, miten ja miksi eri eliölajit reagoivat kaupungistumiseen – tai toisesta näkökulmasta: miten kaupungistuminen vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Tieto kaupunkiluonnon monimuotoisuudesta voi vaikuttaa ihmisten elämään monella myönteisellä tavalla. Kun kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ymmärretään syvällisesti, voidaan ylläpitää ekosysteemipalveluita, eli luonnossa elävien lajien ihmisille tuottamia etuja. Se tapahtuu hoitamalla, muotoilemalla ja suunnittelemalla kaupunkialueita monipuolisesti niin, että samalla otetaan huomioon muun muassa ekologisia ja kulttuurisia arvoja.  

Kun kaupunkiluonnon monimuotoisuus otetaan kaupunkiympäristön voinnin mittariksi, jopa ihmisten suhtautuminen kaupungistumisprosessiin saattaa muuttua: aletaan rakentaa entistä monimuotoisempia, kestävämpiä ja viihtyisämpiä kaupunkeja.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Eniten ammennan innoitusta kahdesta asiasta. Ensinnäkin kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tutkimus kukoistaa sellaisilla vähän tutkituilla alueilla, joista monet ovat maailmanlaajuisia luonnon monimuotoisuuden keskuksia. Tutkijat ympäri maailmaa etsivät kattavampaa käsitystä kaavoista, jotka vaikuttavat monien pitkään seurattujen prosessien taustalla. Siksi minäkin keskityn tiettyihin perustavanlaatuisiin kaupunkiluonnon monimuotoisuutta koskeviin tutkimuskysymyksiin samalla kun käsittelen myös mekanistisempia kysymyksiä.

Toiseksi joidenkin maiden, kuten Suomen, päättäjät ovat ymmärtäneet kaupunkiluonnon monimuotoisuuden arvon ja pyrkivät tutkimustiedon pohjalta luomaan entistä ympäristöystävällisempiä kaupunkeja.

Vedän tällä hetkellä hanketta ja sen osana Lahdessa toteutettava pilottia, jossa selvitetään ja yhdistetään kaupunkialueiden fyysisiä, ekologisia ja sosiaalisia osatekijöitä kaupunginlaajuisiksi malleiksi tukemaan päättäjien toimintaa entistä paremmin. Samalla hankkeessa luodaan perustaa tulevalle huippututkimukselle.

Ian MacGregor-Fors on kaupunkiluonnon biodiversiteetin ja ekosysteemien tutkimuksen professori bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Ian MacGregor-Forsin uuden professorin juhlaluento 24.5.2021 YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.