Opioidien yliannostukseen käytetty nenään annosteltu naloksoni nopeuttaa rottien toipumista aivoinfaktista

Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin tutkijat yhteistyössä National Institute on Drug Abuse:n (NIDA) tutkijoiden kanssa havaitsivat, että opioidien yliannostukseen käytetty nenään annosteltu naloksoni (Narcan) edesauttaa rottien toipumista aivokuoren infarktin jälkeen.

– Aloimme yhdessä kollegani Brandon Harveyn (NIDA) kanssa tutkia naloksonia, koska sillä on pitkään tiedetty olevan vaikutuksia aivojen mikrogliasoluihin, jotka vastaavat aivojen immuunipuolustuksesta. Aivoinfarktin jälkeen tapahtuu massiivinen mikrogliasolujen aktivaatio, ja ajattelimme että jos hillitsemme tätä aivoissa tapahtuvaa tulehdusta, voisimme edesauttaa toipumista aivoinfarktista, kertoo dosentti Mikko Airavaara Biotekniikan instituutista.

Aivoinfarktin tutkiminen on tärkeää, koska maailmassa vuosittain noin kymmenen miljoonaa potilasta selviää aivoinfarktista, mutta potilaiden toipumisen edesauttamiseen ei ole olemassa minkäänlaista lääkehoitoa. Toipumista nopeuttavan lääkehoidon kehittäminen olisi läpimurto aivoinfarktin tutkimuksessa.

– Lähdimme annostelemaan naloksonia rotille tavalla, joka olisi mahdollisimman hyvin siirrettävissä potilaisiin. Naloksoni on nenään annosteltuna hyvä molekyyli, koska se läpäisee solukalvot sekä veri-aivoesteen tehokkaasti, Airavaara sanoo.

Ryhmä aloitti naloksonin annostelun päivä aivoinfarktin jälkeen, ja annostelua jatkettiin seitsemän päivän ajan kahdesti päivässä.

– Valitsimme tämän annosteluajanjakson, koska juuri tällä aikavälillä mikrogliasolujen aktivaatio saavuttaa huippunsa infarktialueella.  Vaikuttaa siltä, että juuri tämä annostelun alkaminen oikeaan aikaan on terapeuttisen vaikutuksen kannalta oleellista, kertoo tohtorikoulutettava Jenni Anttila Biotekniikan instituutista.

Rottatutkimuksesta eteenpäin

Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta naloksonin vaikutuksista aivoinfarktin eri eläinmalleilla, sekä naaraspuolisilla ja ikääntyneillä koe-eläimillä.

– Toisaalta käytimme myös jo markkinoilla olevaa vaikuttavaa ainetta, jonka käytön tiedetään olevan turvallista, joten ei ole mitään estettä alkaa suunnitella kliinisiä kokeita potilailla. Helsingissä tähän olisi hyvät mahdollisuudet, koska täältä löytyy vahva osaaminen aivoinfarktin kliinisiin tutkimuksiin, sanoo Airavaara.

Airavaaran ryhmä tutkii jatkossa myös lisää (+)-naloksonia, joka on markkinoilla olevan (-)-naloksonin (Narcan) optinen isomeeri eli molekyylin peilikuvamuoto. Tämän (+)-muodon etuna on, että sillä ei ole opioidireseptoreita estävää vaikutusta, mutta se yhtä lailla edistää toipumista aivoinfarktista. Sillä voitaisi välttää opioidireseptorin salpauksesta johtuvia haittavaikutuksia.

– Meillä on tarkoitus jatkaa tämän molekyylin farmakologista tutkimusta yhdessä professori Eija Kalson ja professori Jari Yli-Kauhaluoman kanssa, Airavaara sanoo.

Alkuperäinen artikkeli:

Tutkimukset julkaistiin 16.4.2018 Society for Neuroscience -yhdistyksen julkaisemassa eNeuro-lehdessä. Lehti on ilmaiseksi ladattavissa osoitteesta https://doi.org/10.1523/ENEURO.0395-17.2018

Tutkimusta on rahoitettu Mikko Airavaaran Suomen Akatemian rahoituksella ja EU FP7 Gloria-projektilla. Gloriassa tutkitaan opioidien vaikutuksia mikrogliasoluihin.