Mittavan suomalaistutkimuksen tähtäimessä on kestävä lääkekehitys ja puhtaampi ympäristö

Uudessa hankkeessa pyritään ratkaisemaan ympäristöuhkia, jotka liittyvät lääkkeiden valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen.

Maailmanlaajuisesti kaupungistuminen, väestön kasvu ja toisaalta ikääntyminen lisäävät lääkkeiden kulutusta ja nopeuttavat lääkeaineiden kertymistä ympäristöön. Lääkeainejäämien aiheuttamat ympäristöriskit ovatkin kasvaneet. Ympäristöön päätyvien ainemäärien ei tarvitse olla kovinkaan suuria, sillä esimerkiksi hormoni- ja antibioottijäämät ovat haitallisia myös hyvin pieninä pitoisuuksina.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan professori Jari Yli-Kauhaluoman johtama SUDDEN-hanke pyrkii ratkaisemaan lääkkeiden valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen liittyviä kestävän kehityksen haasteita ja ympäristöuhkia.

Marraskuussa käynnistyneen projektin tavoitteena on vähentää ympäristöriskejä koko lääkekehitysprosessin matkalla, edistää lääkevalmisteiden elinkaarianalyysiä ja tukea lääkealan kestävää kasvua Suomessa.

– Haluamme kuroa umpeen lääkkeiden maailmanlaajuisten tuotantoketjujen ongelmakohdat lainsäädännössä. Tavoitteemme on lisäksi tehostaa lääkeainejäämien poistoa jätevesistä ja edistää puhdistamolietteen hyötykäyttöä. Lisäksi tutkimme mahdollisuuksia lääkepakkausten ja muun farmaseuttisen pakkausmateriaalin kierrätykseen, Jari Yli-Kauhaluoma sanoo.

Kolmivuotinen hanke on saanut strategisen tutkimuksen neuvostolta lähes 3,7 miljoonan euron rahoituksen. Helsingin yliopiston lisäksi mukana ovat Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Demos Research Institute.