Mahtuisivatko lehmät luonnonlaitumille?

Muutama prosentti Suomen nykyisestä nautamäärästä riittäisi pitämään huolta lajirikkaista perinnemaisemista.

Maankäytön ja biodiversiteetin kannalta lihaa olisi hyvä valmistaa bioreaktoreissa, sanoo kestävien ruokajärjestelmien apulaisprofessori Hanna Tuomisto Helsingin yliopistosta. Poikkeus tähän ovat laiduntavat eläimet, jotka pitävät yllä perinnemaisemille tyypillistä lajikirjoa. Nykyinen karjatalous kuitenkin palvelee näitä elinympäristöjä huonosti, Tuomisto sanoo.

— Suurin osa kotieläintuotteista tuotetaan teollisissa olosuhteissa, jotka eivät edistä perinnebiotoppeja. Jos eläintuotteille olisi vähemmän kysyntää, jäljellejääville eläimille saataisiin ehkä paremmat olot ja perinnebiotooppien hoidossa voisi pitää maisemakarjaa.

Perinnebiotooppien ja muiden luonnonlaidunten käytöstä maksetaan ympäristökorvausta, jonka piirissä on 32 000 laidunhehtaaria.

— Hyvässä hoidossa olevien perinnebiotooppien määrä olisi kasvatettava minimissään 60 000 hehtaariin, jotta niille ominaiset luontotyypit ja lajisto pystyttäisiin edes jollakin tavalla pelastamaan, Metsähallituksen suojelubiologi Katja Raatikainen toteaa.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 9/2019.

Perinnemaiseman lehmät

Nauta tarvitsee käyttöönsä hehtaarin laidunalan. Tätä nyrkkisääntöä voi suojelubiologi Katja Raatikaisen mukaan käyttää, jos laidunnusta arvioi elonkirjon rikkauden näkökulmasta. Ohje on kuitenkin hyvin summittainen, Raatikainen tähdentää: todellinen tarve vaihtelee maan rehevyyden ja naudan ominaisuuksien mukaan — ainakin puolesta neljään hehtaariin.

Viime vuosisadan alussa luonnonlaitumia oli arviolta kymmenesosa Suomen silloisesta pinta-alasta, 3,8 miljoonaa hehtaaria. Aikuisia lehmiä ja sonneja puolestaan oli vuonna 1910 tilastojen mukaan 1,2 miljoonaa. Tilaa siis riitti, nautojen rinnalla myös lampaille ja hevosille.

Nyt Suomessa on nautoja yli 870 000 ja luonnonlaidunhehtaareita 32 000. Jos eläimet pääsisivät niille kirmaamaan, kutakin hehtaaria hamuaisi miltei 30 turpaa. Perinnemaiseman ystävien haaveileman 60 000 hehtaarin hoitajiksikin riittäisi muutama prosentti nykyisistä naudoista.