Mahtuisivatko lehmät luonnonlaitumille?
Muutama prosentti Suomen nykyisestä nautamäärästä riittäisi pitämään huolta lajirikkaista perinnemaisemista.

Maankäytön ja biodiversiteetin kannalta lihaa olisi hyvä valmistaa bioreaktoreissa, sanoo kestävien ruokajärjestelmien apulaisprofessori Hanna Tuomisto Helsingin yliopistosta. Poikkeus tähän ovat laiduntavat eläimet, jotka pitävät yllä perinnemaisemille tyypillistä lajikirjoa. Nykyinen karjatalous kuitenkin palvelee näitä elinympäristöjä huonosti, Tuomisto sanoo.

— Suurin osa kotieläintuotteista tuotetaan teollisissa olosuhteissa, jotka eivät edistä perinnebiotoppeja. Jos eläintuotteille olisi vähemmän kysyntää, jäljellejääville eläimille saataisiin ehkä paremmat olot ja perinnebiotooppien hoidossa voisi pitää maisemakarjaa.

Perinnebiotooppien ja muiden luonnonlaidunten käytöstä maksetaan ympäristökorvausta, jonka piirissä on 32 000 laidunhehtaaria.

— Hyvässä hoidossa olevien perinnebiotooppien määrä olisi kasvatettava minimissään 60 000 hehtaariin, jotta niille ominaiset luontotyypit ja lajisto pystyttäisiin edes jollakin tavalla pelastamaan, Metsähallituksen suojelubiologi Katja Raatikainen toteaa.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 9/2019.