Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta uudistuu uusien professorien voimin

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan on viime vuosina tullut useita uusia professoreja ja apulaisprofessoreja, joiden tutkimusalueet liittyvät yhteiskunnassa keskeisiin teemoihin. Useiden professorien tai apulaisprofessorien rekrytointi on vielä käynnissä.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uudet professuurit kattavat muun muassa tiedekunnan keskeisiä teemoja, kuten ihmisten ja eläinten hyvinvointi, luonnon ekosysteemien kestävyys muutoksessa, kulutustottumusten muutos sekä yritysten talouden ja markkinoiden toiminta.

Näiden yhteiskunnallisesti merkittävien aihealueiden lisäksi tiedekunnan sidosryhmät ja opiskelijat ovat toivoneet opetukselta valmiuksia käytännön yritysjohtamiseen. Tähän on vastattu muun muassa käynnistämällä syyskuun 2019 alussa lahjoitusvarojen turvin tiedekunnan ensimmäinen työelämäprofessuuri.

– Samalla rakennamme järjestelmällistä opetuksen ja tutkimuksen yritysyhteistyömallia, joka tuo opiskelijat ja työelämän lähemmäs toisiaan ja nopeuttaa työllistymistä. Yritysyhteistyön avulla myös tutkimustulokset saadaan nopeammin vaikuttamaan yhteiskuntaan, kertoo tiedekunnan dekaani Ritva Toivonen.

Tiedekunta on viimeisimpien kahden vuoden aikana panostanut erityisesti kestävyystieteisiin.

– Vuosina 2018–2019 ovat aloittaneet muun muassa Luonnonvarakeskus LUKE:n kanssa yhteinen kestävien ruokajärjestelmien apulaisprofessori, ruoka- ja metsäarvoketjuihin liittyvän kestävän kulutuksen ja kulutusmuutoksen apulaisprofessori sekä metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksen dynamiikan apulaisprofessori. Lisäksi olemme koordinoineet Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS:ia vuoden 2019 alusta, Ritva Toivonen toteaa.

Vuoden 2019 alussa aloittaa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa yhteinen kotieläinten hyvinvoinnin apulaisprofessori, jonka tehtävä on kotieläintieteen alalla kansainvälisestikin uraauurtava. Myös maatalousteknologiaan, metsäsuunnitteluun ja ruoan aistittuun laatuun liittyvät professuurit on täytetty hiljattain.

Ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin laajasti liittyvän ympäristötaloustieteen professuurin erityisteemana ovat ilmastonmuutoksen kytkökset uusiutuvien luonnonvarojen aloille. Metsäpuiden genomiikan ja jalostuksen professuurin ja säätiö- ja lahjoitusvarojen turvin avatun metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan professuurin hakuajat päättyivät hiljattain.

Vuonna 2020 tiedekunnan uudistuminen jatkuu, sillä alustavien suunnitelmien mukaan peräti kolmisentoista professuuria tai muuta akateemista tehtävää avattaneen hakuun.

 

 

 

2018–2019 maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa täytetyt ja rekrytointivaiheessa olevat professuurit

Työelämäprofessori Ilmo Aronen, maatalouden ruokaketjun liiketoiminta ja johtaminen

Apulaisprofessori Peter Krawczel, Kotieläinten hyvinvointitiede (aloittaa tehtävässä tammikuussa 2020)

Apulaisprofessori Antti Lajunen, Maatalousteknologia

Apulaisprofessori Tuomo Nieminen, Ilmakehä-maanpinta-takaisinkytkennät (maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteinen tehtävä)

Apulaisprofessori Albert Porcar Castell, Metsä- ja ilmakehätieteet

Professori Christopher Raymond, Kestävyystiede, kestävyysmuutos ja ekosysteemipalvelut (maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan yhteinen tehtävä)

Professori Mari Sandell, Elintarviketiede, aistinvarainen laatu

Apulaisprofessori Hanna Tuomisto, Kestävyystiede, kestävät ruokajärjestelmät

Apulaisprofessori Annukka Vainio, Kestävyystiede, kestävä käyttäytymismuutos

Professori Jari Vauhkonen, Metsäsuunnittelu

 

 

Tehtävän täyttö kesken:

Professori / apulaisprofessori, Märehtijöiden sairaudet ja terveydenhuolto (maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteinen tehtävä)

Professori / apulaisprofessori, Metsägenomiikka ja metsänjalostus (Thriving Nature)

Professori / apulaisprofessori, Metsäteknologia ja puunhankinnan logistiikka

Professori / apulaisprofessori, Translationaalinen kasvibiologia (Thriving Nature) (maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan yhteinen tehtävä)

Professori / apulaisprofessori, Ympäristötaloustiede