Maaperän hiileen ja hiiliviljelyyn perehdyttävä Hiiliopas on ilmestynyt

”Hiiliopas – katsaus maaperän hiileen ja hiiliviljelyn perusteisiin” on julkaistu Carbon Action -alustalla. Helsingin yliopiston dosentti Jussi Heinonsalon toimittama, lähes 20:n asiantuntijan voimin kirjoitettu opas perehdyttää lukijan maaperän hiileen, sen varastoihin ja prosesseihin, mittaustapoihin sekä siihen, mikä vaikuttaa hiilen varastoitumiseen ja miten sitä voidaan edistää.

Hiilen sitominen ilmakehästä maatalousmaahan hiiliviljelyn avulla hillitsee ilmastonmuutosta, edesauttaa veden ja ravinteiden pidättymistä maahan, lisää monimuotoisuutta sekä maan multavuutta ja parantaa satoja. Ymmärrys maaperän hiilensidonnasta kasvaa jatkuvasti, ja Hiiliopasta onkin tarkoitus päivittää sitä mukaa, kun uutta tutkimustietoa saadaan.

Opas on suunnattu kaikille maatalousmaan hiilensidonnasta kiinnostuneille. Uunituoreet oppaat saivat kiinnostuneen vastaanoton myös Carbon Action -viljelijäkoulutuksessa Hollolassa, jossa niitä jaettiin sadalle hankkeeseen osallistuvalle hiiliviljelijälle. Oppaan pääsee lukemaan ja sen voi ladata myös sähköisessä muodossa täältä. Kommentteja oppaasta kerätään seuraavaa versiota varten. Niitä voi lähettää veera.naukkarinen@bsag.fi.

Helsingin yliopisto on mukana Carbon Actionin STN MULTA –tutkimuskonsortiossa, joka tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa. Jussi Heinonsalo johtaa työpakettia 1 (WP1) ”Prosessit maaperässä”.

Lisätietoja: