Luomuruoassa enemmän antioksidantteja – mutta ovatko ne terveydelle merkittäviä?

Luomuruoan ja tavanomaisesti tuotetun ruoan väliset erot kiinnostavat monia. Nyt Newcastlen yliopiston johtama kansainvälinen tutkijaryhmä on raportoinut tutkimustuloksista, joiden mukaan luomussa on tavanomaiseen ruokaan verrattuna enemmän antioksidantteja ja vähemmän raskasmetalleja ja torjunta-ainejäämiä. Mutta kuinka merkittäviä tulokset ovat?

Newcastlen yliopiston meta-analyysin tuloksien mukaan luomuruoassa antioksidanttiaktiivisuus on noin viidenneksen suurempi.  Antioksidanttien pitoisuus luomuruoassa oli 17—69 % suurempi, riippuen tutkittavasta antioksidantista. 

- Analyysin tulos on  uusi ja periaatteessa ero on merkittävä. Toisaalta täytyy muistaa, että luomuruoan erot antioksidanttien määrässä ovat tavanomaista ruokaa vahvemmat juuri niissä ruoissa, joissa antioksidantteja on jo valmiiksi. Luomuviljely ei siis pysty sinänsä taikomaan antioksidantteja lisää mihinkään ruokaan, ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholmelintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta sanoo

Torjunta-ainejäämiä vähemmän luomussa

Aiemmissa vastaavissa meta-analyyseissä ei ole Fogelholmin mukaan löydetty merkittäviä eroja luomun ja perinteisesti viljellyn ruoan ravintoainepitoisuuden välillä, joskin tulokset ovat olleet hieman luomun puolella. Nyt tehdyssä tutkimuksessa analysoitiin antioksidantteja huomattavasti laajemmin kuin aikaisemmin.

- Toisaalta luomuruoassa on pienemmät kuitu-, typpi- ja proteiinipitoisuudet, ja hivenaineiden kohdalla erot viljelytapojen välillä ovat olemattomat. Näissä uusissa tutkimustuloksissa myös kerrotaan, että luomussa on torjunta-ainejäämiä tavanomaista ruokaa vähemmän. Tämähän on aika loogista - jos luomuviljelyssä ei käytetä torjunta-aineita, niin eihän niitä luomuruoasta sitten juurikaan löydy, Fogelholm muistuttaa. 

Luomun ja terveysvaikutusten yhteydestä ei suoraa näyttöä

Uuden tutkimuksen tulokset eivät suoraan kerro luomuviljellyn ja tavanomaisesti tuotetun ruoan erojen terveysvaikutuksista.

- Tuottavatko luomuruoan antioksidantit jotain lisäterveysvaikutuksia? Sitä tutkimus ei pysty kertomaan. Itse sanoisin, että terveyden kannalta on tärkeämpää syödä kasviksia ylipäänsä, kuin miettiä ovatko ne luomua vai eivät, Fogelholm sanoo.

Hän myös muistuttaa, että tulokset on tehty kansainvälisiksi.

- Tutkimuksessa yhdistellään tuloksia useista eri maista, eikä se siksi pysty erottelemaan yksittäisten maiden välisiä eroja. Suomalaiset tarvitsevat D-vitamiinia ilmastomme takia, eikä sitä lisätä esimerkiksi luomumaitoon. Samoin Suomen elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät ovat alimpia Euroopassa riskirajoihin nähden, Fogelholm kertoo.

Terveysvaikutuksien merkityksen pohtiminen on myös käytännön syistä hankalaa.

- On todella harvinaista, että joku ihminen söisi vain ja ainoastaan luomuviljeltyä ruokaa. Monenkaan ihmisen kohdalla luomu ei täytä edes puolta ruokavaliosta. Vaikka luomuruoan käyttäminen on sinänsä hyvä valinta, tulisi sitä käyttää todella paljon jotta sillä olisi jotain merkitystä terveyden kannalta, Fogelholm sanoo.

Luomututkimus kiinnostaa monia

Newcastlen yliopiston johtama tutkimus on viime vuosien kattavimpia tutkimuksia – se on koostettu laajan kirjallisuuskatsauksen lisäksi tutkijaryhmän tekemän meta-analyysin avulla.

Fogelholm pitää tutkimusta aikaisempia laajempana ja myös parempana. Aineistoa on anaysoitu myös vähemmän karsittuna ja lisäksi siinä on voitu käyttää viime vuosien aktiivisia tutkimustuloksia hyväksi. 

- Viime vuodet ovat olleet todella aktiivisia luomututkimuksessa, ja tästä syystä alan aineistoa on kerääntynyt paljon aiempaa enemmän. On hyvä, että näitä aineistoja on käytetty hyväksi tässä tutkimuksessa, jolloin se on ollut paljon laajemmin toteutettu kuin aiemmat tutkimukset. Tämä tietysti lisää saadun näytön varmuutta, Fogelhom sanoo.

LUE LISÄÄ: Newcastlen yliopiston verkkosivuilla tuotettu tietokanta tutkimuksen aiheesta >>>