Lehtopöllöjen suojavärityksen toimivuus on muuttunut ilmastonmuutoksen myötä

Uusi kansalaistieteeseen perustuva tutkimus osoittaa, että lehtopöllöjen ruskean värimuodon yksilöt erottuvat lumisessa ympäristössä paremmin kuin lumettomassa. Ilmastonmuutos on lyhentänyt lumipeitteistä aikaa Suomessa, ja ruskeat lehtopöllöt ovat yleistyneet.

Lumipeitteellä on suuri vaikutus eläinten elämään ja useat lajit ovat sopeutuneet eri tavoin pohjolan lumiseen talveen. Tuoreen tutkimuksen mukaan lumipeitteellä on vaikutusta myös siihen, miten hyvin päiväpiilossa olevien lehtopöllöjen suojaväri toimii. Lehtopöllöllä on Suomessa kaksi eri värimuotoa, ruskea ja harmaa.

Lehtopöllöjen eteläisen ruskean värimuodon yksilöt erottuvat lumisessa ympäristössä paremmin kuin lumettomassa, mutta pohjoisemmalla harmaalla värimuodolla tilanne on päinvastainen.

– Harmaa väri näyttää olevan pohjoisten lehtopöllöjen sopeuma lumisiin olosuhteisiin. Etelämpänä, jossa lumipeite on satunnaista, ruskeampi väri antaa paremman suojavärin, kertoo tutkija Katja Koskenpato Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta, joka on osa Helsingin yliopistoa.

Tutkimus toteutettiin kuvaamalla ruskeata ja harmaata lehtopöllöä samassa paikassa lumisessa ja lumettomassa ympäristössä. Kuvat näytettiin vapaaehtoisille kansalaisille, joita pyydettiin etsimään pöllö mahdollisimman nopeasti kuvasta. Tutkimukseen osallistui yli 5000 henkilöä ympäri maailmaa.

Hyvä suojaväri on päivällä lepääville pöllöille hyödyksi. Tällöin ensinnäkin pikkulinnut häiritsevät niitä vähemmän, mikä vähentää talvista energian kulutusta. Suojaväristä on myös etua petojen välttelylle, sillä vaikka lehtopöllö on petolintu, on se altis esimerkiksi kanahaukan saalistukselle.

Vähälumiset talvet suosivat ruskeaa värimuotoa

Ilmastonmuutos on jo lyhentänyt lumipeitteistä aikaa Suomessa, ja tällä on todennäköisesti merkitystä muun muassa lehtopöllöjen elämään. Tutkijat ovatkin huomanneet, että eteläiset ruskeat lehtopöllöt ovat yleistyneet Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana suhteessa harmaisiin.

– Tulokset auttavat ymmärtämään syitä tähän pitkäaikaiseen muutokseen. Vähälumisemmat talvet vaikuttavat luonnonvalintaan ja suosivat evoluution kautta ruskeita lehtopöllöjä, tiivistää akatemiatutkija Patrik Karell Yrkeshögskolan Noviasta.

Lisätietoja