Kun antibiootit menettävät tehoaan, avuksi kannattaa ottaa vihollistemme viholliset: bakteereihin iskevät virukset

Sopivalla virusyhdistelmällä voi helpottaa kroonista keuhkotulehdusta ja parantaa rengasmädän pilaamaa perunapeltoa.

Juttu on julkaistu Yliopisto-lehdessä 1/2024.

Tehoaan menettävät antibiootit ovat yksi painava syy oppia lisää vihollistemme vihollisista:  bakteereja vastaan voi taistella virusten avulla.

Mikrobiologian professori Ville-Petri Friman tutkii bakteereihin iskevien virusten eli faagien yhdistelmiä. Auttaisiko sopiva virusyhdistelmä Ralstonia-bakteerin valtaamaa perunapeltoa tai kystistä fibroosia sairastavaa ihmistä, jonka keuhkoissa on krooninen tulehdus?

— Kystisessä fibroosissa bakteeri-infektio on lajirikas ja resistenteiksi kehittyvät bakteerit alkavat vähitellen hallita. Faagiterapialla niitä voi heikentää lajispesifisti.

Ihmistä voi kutsua petrimaljaksi, tutkija sanoo

Mikrobien haitallisuus on aina punnittava suhteessa mikrobiyhteisöön, Friman tähdentää. Mikrobien vuorovaikutusten ymmärtäminen suhteessa isäntiin ei kuitenkaan ole helppoa.

— Ihmisen biomassasta kaksi kiloa on mikrobeita eli meitä voisi hyvin sanoa petrimaljoiksi.

Keuhkotulehdusten hoito on tutkimuksissa tehostunut, kun keinoksi on löytynyt sopiva faagiyhdistelmä.

Rengasmätää perunapellossa aiheuttavan bakteerin heikentäminen sopivalla virusvalikoimalla taas paransi maaperää. Dominoiva bakteeri väistyi, ja monimuotoisuudelle syntyi tilaa.

 

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.