Koiran ei-toivottu käyttäytyminen on yleistä ja rotujen väliset erot suuria

Kaikilla koiraroduilla esiintyy ei-toivottua käyttäytymistä, kuten ääniarkuutta, aggressiivisuutta ja eroahdistusta, mutta erot esiintyvyydessä koirarotujen välillä ovat suuria. Erilaiset ei-toivotut käyttäytymispiirteet esiintyvät usein myös yhdessä, havaitsi professori Hannes Lohen tutkimusryhmän tuore tutkimus.

Suurella osalla suomalaisista lemmikkikoirista esiintyy jonkinlaista ei-toivottua käyttäytymistä. 

– Keräämässämme yhdessä maailman suurimmista, liki 14 000 koiran aineistossa ei-toivottua käyttäytymistä esiintyi 73 % koirista. Yleisin tällainen käyttäytymispiirre oli ääniarkuus, jota esiintyi joka kolmannella koiralla, professori Hannes Lohi kertoo.

Tutkimusryhmä selvitti tarkemmin seitsemän ei-toivotun käyttäytymispiirteen yleisyyttä. Tutkitut käyttäytymispiirteet olivat ääniarkuus kuten ukkosen, ilotulituksen ja laukauksen pelko, arkuus kuten ihmisten, koirien ja vieraiden paikkojen pelko, erilaisten alustojen ja korkeiden paikkojen pelko, keskittymiskyvyttömyys ja impulsiivisuus, pakkomielteinen eli kompulsiivinen käyttäytyminen, aggressiivisuus ja eroahdistus. Ääniarkuuden lisäksi arkuus sekä alustojen ja korkeiden paikkojen pelko olivat hyvin yleisiä. 

Niin ihmisillä kuin koirilla

Tutkimuksessa selvitettiin myös piirteiden välistä yhteyttä. Kuten aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, arkuus ja aggressiivisuus esiintyy usein yhdessä. Osa tuloksista oli uusia ja yllättäviä.

- Löysimme mielenkiintoisen yhteyden impulsiivisuuden, kompulsiivisen käyttäytymisen ja eroahdistuksen välillä. Ihmisillä pakko-oireinen häiriö ja aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö (ADHD) esiintyvät usein yhdessä, mutta samaa ei ole ennen havaittu koirilla, kertoo väitöskirjatutkija FM Milla Salonen.

Tutkimusryhmän käyttäytymistutkimuksella on myös toinen tavoite - pyrkiä ymmärtämään ihmisen mielenterveysongelmien taustaa. Koira on fysiologisesti ja käyttäytymiseltään samankaltainen ihmisen kanssa. Lisäksi koirilla esiintyy luontaisesti ei-toivottua käyttäytymistä ja koirat jakavat saman, monimutkaisen ja sosiaalisen ympäristön ihmisten kanssa. 

- Tämän tutkimuksen ja aineiston pohjalta jatkamme työtä selvittääksemme, miten hyvä mallilaji koira on ihmisten mielenterveysongelmien tutkimukselle. Aiemmat geenitutkimuksemme ovat viitannet samoihin geenialueisiin ainakin pelon osalta, professori Lohi kertoo. 

Erot käyttäytymisessä rotutyypillisiä ja merkittäviä

Ei-toivottujen käyttäytymispiirteiden yleisyyttä vertailtiin viidentoista vastauksia eniten keränneiden rotujen välillä. Rotujen väliset erot olivat merkittäviä. 

- Ongelmat näyttävät olevan varsin rotutyypillisiä. Esimerkiksi bordercollieilla havaittiin enemmän pakonomaista tuijottamista ja valojen/varjojen saalistamista, jotka olivat harvinaisempia kaikilla muilla roduilla, professori Lohi toteaa.

Erot käyttäytymispiirteiden yleisyydessä koirarotujen välillä olivat moninkertaisia.

- Yksi suurimpia rotujen välisiä eroja löytyi vieraiden ihmisten pelossa, jossa arimman, eli espanjanvesikoiran ja rohkeimman, eli staffordshirenbullterrierin välillä oli 18 kertainen ero pelon esiintyvyydessä, Salonen kertoo.

Käyttäytymistutkimuksella pyritään lisäämään koirien hyvinvointia. Monet ei-toivotut käyttäytymispiirteet, kuten arkuus ja ääniarkuus voivat aiheuttaa koirille voimakasta stressiä. Käyttäytymisongelmat saattavat johtaa koirasta luopumiseen. 

- Tulostemme perusteella ei-toivottu käyttäytyminen näyttäisi olevan perinnöllistä. Tämä tarkoittaa sitä, että huolellisella jalostuksella sopivien käyttäytymismittareiden avulla näiden käyttäytymispiirteiden yleisyyttä voitaisiin vähentää. Tämä parantaisi koirien ja omistajienkin elämänlaatua, professori Lohi tähdentää.

Al­ku­pe­räi­nen ar­tik­ke­li:

Salonen, M., Sulkama, S., Mikkola, S., Puurunen, J., Hakanen, E., Tiira, K., Araujo, C., Lohi, H. (2020) Prevalence, comorbidity, and breed differences in canine anxiety in 13,700 Finnish pet dogs. Scientific Reports. doi: 10.1038/s41598-020-59837-z