Kasvit puhdistavat radioaktiivista maata, ja bakteereista voi löytyä niille apulaisia

Merja Lusan tutkimusryhmä on selvittänyt, miten radioaktiiviset aineet liikkuvat maa­perässä ja kuinka mikrobit vaikuttavat kulkeutumiseen. Työ jatkaa ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuusselvityksiä.

Raskasmetallien ja radioaktiivisten aineiden kertyminen ravintokasviin ei ole toivottavaa. Toisaalta kasvien kyky kerätä saasteita voi olla myös hyödyksi. Keräämistä voidaan vielä tehostaa sopivien bakteerien avulla,

— Saastuneilla maa-alueilla voitaisiin viljellä sopivia kasveja yhdessä sellaisten bakteerien kanssa, jotka edesauttavat haitallisten aineiden siirtymistä kasveihin. Maa-alue saataisiin puhdistettua keräämällä kasvimassa lopuksi talteen, selittää Helsingin yliopiston tutkija Merja Lusa

Hänen tutkimuksessaan on käytetty yleisesti maaperässä esiintyviä ympäristöbakteereja, ja kasveista koe­lajeiksi valittiin lituruoho ja lehtikaali. Metallien sitomiskyvyn lisäksi on kartoitettu bakteerien proteiineja, jotka reagoivat metalleihin tai liittyvät solun metallitasapainoon.

Tutkijat ovat löytäneet esimerkiksi Pseudomonas-kantoja, jotka auttavat kasveja keräämään metalleja ja radionuklideja. Näiden bakteerien on todettu poistavan muun muassa nikkeliä, seleeniä, radiumia ja cesiumia erilaisista liuoksista.

Merja Lusan mikrobiologian ja biosfääritutkimuksen tutkimusryhmä jatkaa selvitystyötä, sillä toistaiseksi on epäselvää, millä mekanismilla bakteeri tehostaa myrkyllisten aineiden siirtymistä kasvisolukoihin.

Uutinen on julkaistu Yliopisto-lehden numerossa Y/05/18.

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.
Tilaa ja rakastu tieteeseen.