Johannes Cairnsille maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjapalkinto

Palkitussa väitöskirjassa todetaan, että alhaisetkin antibioottipitoisuudet lisäsivät antibioottiresistenssiä laboratorio-oloissa yhdestä tai useammasta lajista koostuvissa mikrobiyhteisöissä. Toisaalta myös muut ekologiset tekijät voivat olla merkityksellisiä antibioottiresistenssigeenien liikkuvuuden kannalta. Yllättäen antibioottiresistenssin yleistymiseen mikrobiyhteisössä ei tarvittu edes antibioottien läsnäoloa.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on myöntänyt Johannes Cairnsille hänen vuonna 2018 valmistuneesta väitöskirjastaan tuhannen euron suuruisen väitöskirjapalkinnon. Väitöskirjassa tutkitaan alhaisten antibioottipitoisuuksien ja ekologisten vuorovaikutusten yhteisvaikutusta antibioottiresistenssievoluutioon.

Lue myös: Väitöskirjasta tehty tiedote Ympäristön alhaisetkin antibioottipitoisuudet lisäävät bakteerien antibioottiresistenssiä laboratorio-oloissa

Johannes Cairns työskentelee tällä hetkellä Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan, Biotekniikan instituutin ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tietojenkäsittelytieteen osaston yhteisessä tutkimusryhmässä.

–  Jatkan antibioottiresistenssiaiheen ja kokeellisen evoluution parissa, mutta keskityn nyt laskennalliseen biologiaan. Tutkin erityisesti sitä, miten hyvin antibioottiresistenssin evoluutiota voidaan ennustaa, ja sitä, miten ekologia ja evoluutio vaikuttavat siihen, miten populaatiot ja yhteisöt reagoivat antibiootteihin. Laajempana tarkoituksena on kehittää parempia hoitokeinoja, Johannes Cairns sanoo.

Väitöskirja:

Johannes Cairns. Low antibiotic concentrations and resistance in microbial communities. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 2018.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjapalkinto

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekanaatti valitsee väitöskirjapalkinnon saajan vuosittain. Palkittava valitaan vuonna kiittäen hyväksytty -arvosanan saaneista väitöskirjoista esitarkastajien ja arvostelulautakunnan lausuntojen perusteella. Vuonna 2019 tiedekunnan väitöskirjapalkinnon saaja valittiin vuoden 2018 aikana hyväksytyistä väitöskirjoista.