Jari Koistinahosta HiLIFEn neurotieteen tutkimuskeskuksen johtaja

Helsingin yliopiston rehtori on nimittänyt professori Jari Koistinahon neurotieteen tutkimuskeskuksen johtajaksi. HiLIFE-tutkimusinstituutin alainen keskus muuttaa Meilahden kampukselle vuoden 2018 alussa.

– Tämä on hyvä päivä neurotieteen tutkimukselle Helsingin yliopistossa, sanoo HiLIFE-tutkimusinstituutin johtaja Tomi Mäkelä.

– ­Olemme erittäin tyytyväisiä valintakomitean ja HiLIFEn kansainvälisen, tieteellisen ohjausryhmän toimintaan. Päätös valita Jari Koistinaho neurotieteen tutkimuskeskuksen johtoon oli yksimielinen.

Mäkelän mukaan päätöksen perusteina olivat Koistinahon merkittävät tieteelliset ansiot neurotieteen alalta sekä kiinnostavat uudet tutkimusmahdollisuudet, jotka liittyvät gliasolujen, eli hermoston tukisolujen rooliin hermoston rappeumasairauksien synnyssä.

– Koistinahon valinnan puolesta puhuivat myös hänen ansionsa uusien keksintöjen ja sovellusten kehittämisessä sekä hänen selkeä tieteellinen näkemyksensä ja osallistava johtamistyylinsä, Mäkelä sanoo.

Neurotieteen tutkimuskeskus jatkaa toimintaansa uuden johtajan alaisuudessa uudessa ympäristössä, kun keskus muuttaa vuoden vaihteessa Helsingin yliopiston Viikin kampukselta Biomedicumiin Meilahden kampukselle. Muutto lisää yhteistyömahdollisuuksia akateemisen lääketiedekeskuksen muiden toimijoiden, kuten Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ja Aalto-yliopiston kanssa.

– Odotan innolla läheistä yhteistyötä neurotieteen alan paikallisten toimijoiden kanssa sekä laajempaa kansallista tutkimusyhteistyötä. Tavoitteenani on pitää neurotieteen tutkimuskeskus kansainvälisen tutkimuksen eturintamassa edistämällä tutkimusta ja opetusta, joka kannustaa keksintöihin ja uuden luomiseen, Koistinaho sanoo.

– Osana HiLIFEa neurotieteen tutkimuskeskus jatkaa myös siltojen rakentajana yliopiston kampusten välille. Odotan vahvaa tutkimusyhteistyötä Viikin kampuksen farmasian ja systeemisen neurotieteen sekä Kumpulan datatieteen ja keinoälytutkimuksen kanssa.

Jari Koistinaho työskentelee tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston kantasolututkimuksen ja farmakologian professorina. Hän on valmistunut lääkäriksi Tampereen yliopista sekä tehnyt sinne väitöskirjansa ikääntymisestä.

Koistinaho on työskennellyt ulkomailla yhteensä yli seitsemän vuotta Yhdysvalloissa (mm. Kalifornian ja Stanfordin yliopistot) ja Ruotsissa (Karoliininen instituutti). Hän on myös perustanut kolme tutkimusperustaista spin-off-yhtiötä: Cerebricon Oy, jonka Charles River Discovery Research Services osti vuonna 2009; Medeia Therapeutics Oy (2006), ja Aranda Pharma Oy (2015). 

Lisätiedot: